Lediga tjänster på Riksdagsbiblioteket


En arkivamanuens,  ID–nummer 21–45–2021

Riksdagsbiblioteket söker en arkivamanuens i tjänsteförhållande för viss tid (ID–nummer 21–45–2021)

Riksdagens kansli ska skapa förutsättningar för riksdagen att sköta de uppgifter som hör till riksdagen i dess egenskap av statsorgan.

Till kansliet hör centralkansliet, utskottssekretariatet, förvaltnings- och serviceavdelningen, internationella avdelningen, utrednings- och informationsavdelningen och säkerhetsavdelningen.

Riksdagsbiblioteket, som hör till utrednings- och informationsavdelningen, betjänar riksdagen inom sitt verksamhetsområde och är centralarkiv för riksdagen och offentligt centralbibliotek för juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap.

Anställningen är tidsbegränsad: 18.10.2021 eller enligt överenskommelse – 5.9.2022 Ansökningstiden går ut: 20.9.2021 kl. 15.00
Arbetsplats: Riksdagens kansli, Riksdagsgatan 4, 00102 Riksdagen
Orsak: vikariat
Tjänsten är gemensam för hela ämbetsverket.

Beskrivning av tjänsten/anställningen

Som arkivamanuens arbetar du i riksdagens arkiv. Arkivet finns vid Riksdagsbiblioteket, som hör till utrednings- och informationsavdelningen. I arbetet ingår expertuppgifter som gäller förvaring och hantering av material, såsom att

  • ha hand om registratorsuppgifter
  • föra registratorskontorets elektroniska diarium
  • färdigställa handlingar som ska förvaras varaktigt
  • tillhandahålla vägledning gällande arkivmaterial till slutarkivet och ta emot material
  • hantera inkommande och utgående dokumentflöde samt tillhandahålla kundservice och kundrådgivning på olika sätt arbeta med arkivets och bildarkivets informationstjänst och kundrådgivning.

Behörighetsvillkor

Lämplig utbildning och att du i din tidigare verksamhet har visat dig ha den skicklighet och förmåga som krävs för att framgångsrikt sköta arbetet.

Vi förväntar oss

Utbildning inom arkivområdet, erfarenhet av arbete i slutarkiv, arbete med elektronisk hantering och registrering av dokument, kännedom om arkiv- och informationsområdet, god samarbetsförmåga och flexibilitet.

Bäst klarar du av arbetet om du har högskoleexamen eller motsvarande examen som innefattar eller kompletterats med examen inom arkivområdet (arkivarieexamen eller grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion eller motsvarande).

Vi ser som merit

Kännedom om riksdagsarbetet och deltagande i utvecklingsprojekt.

Behövliga språkkunskaper

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket. Övriga språkkunskaper är meriterande.

Lön

Lön enligt kravnivå 9 i riksdagens kanslis lönesystem. Den uppgiftsrelaterade lönedelen är 3 262,44 euro i månaden. Dessutom betalas en individuell lönedel som utifrån en prestationsbedömning är högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen (i regel 25 % i början av anställningsförhållandet).

Prövotiden är fyra månader.

Vi vill gärna ha både kvinnliga och manliga sökande.

Riksdagen är en rökfri arbetsplats.

De sökande kan efter samtycke komma att genomgå en säkerhetsutredning (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Läs mer om proceduren och dina rättigheter på www.supo.fi.

Gör helst din ansökan på www.valtiolle.fi (ID-nummer 21–45–2021). Du kan också posta din ansökan eller lämna in den på adressen nedan. Skriv in ID-numret både i ansökan och på kuvertet.

Registratorskontoret vid riksdagens kansli, Riksdagsgatan 4, 00102 RIKSDAGEN

Närmare information

Direktören för Riksdagsbiblioteket Antti Virrankoski, 09-432 34 01, förnamn.efternamn@riksdagen.fi​