Tekniska råd

I riksdagens byggnader finns ett trådlöst lokalnät (WLAN) som också är avsett för journalister som arbetar i huset.

Användarnamnet är (permanent): vierailija

Det krävs lösenord för tillgång till nätet. Lösenordet byts varje månad. Uppgift om gällande lösenord ges av riksdagsinformationen eller under plena av informationens jourhavande.

Lösenordet byts den första vardagen i månaden. Om månadens första dag är en lördag, byts lösenordet måndagen därpå. Det gamla lösenordet är giltigt tills det nya tas i bruk.

Det trådlösa nätet täcker alla fastigheter som hör till riksdagen (byggnaderna A–F). Det kan ändå ställvis förekomma områden med dålig förbindelse. Det kan också hända att någon slavsändare överbelastas om många datorer samtidigt är anslutna, och följden är då sämre förmedlingskapacitet.

Det är mycket viktigt att vi får in rapporter av användarna, för att vi ska kunna garantera tillräckligt bra service. Uppgifter om brister i det trådlösa nätets täckningsförmåga är därför mycket välkomna till adressen information(at)riksdagen.fi. Riksdagsinformationen rapporterar bristerna till it-stödet.

Datakommunikationen i det trådlösa nätet för besökare är inte krypterad. Det är därför tekniskt möjligt att en användare av nätet för riksdagsbesökare kan skanna eller avlyssna andra nätanvändares kommunikation. Användarna ska alltså själva se till att skydda sin kommunikation.

Dataadministrationsbyrån tar inte ansvar för vare sig det trådlösa nätets funktion eller datasekretessen i besökarnas kommunikationer.

Kontaktperson:
webbproducent Petteri Nyman, 050 341 5485