​​​

​​Läromedel

Riksdagen stödjer skolornas och läroanstalternas demokratifostran och samhällslära- och historieundervisning genom att erbjuda läromedel för lektioner och undervisningsplanering.

Här hittar du broschyrer, infopaket och videor om riksdagens verksamhet. Kika gärna också på riksdagens övriga material längre ned på sidan. Här nedan kan du också boka en guidad visning i Riksdagshuset eller ett distansbesök.

​​​Broschyrer

Riksdagens broschyrer erbjuder information om bland annat riksdagens verksamhet, historia och inledande skede av självständigheten, riksdagens roll i EU-ärenden samt om Riksdagshuset och Riksdagsbiblioteket.

Basfakta om riksdagens verksamhet

Lättläst basfakta om riksdagens verksamhet
  • Finlands riksdag (lättläst, pdf)
Riksdagsfakta för barn
  • Barnens riksdag (pdf)
Fakta om riksdagens fastighet och utställd konst
  • Riksdagens hus och konst (pdf)
Fakta om riksdagens roll i behandlingen av EU-ärenden
  • Riksdagen och EU (pdf)
Fakta om riksdagen historia och inledande skeden av självständigheten

​​​Infopaket

Riksdagsbiblioteket sammanställer infopaket om bland annat historia, politik och EU. På den finskspråkiga sidan publiceras ofta också paket om aktuella frågor och lagprojekt, medan den svenskspråkiga sidan har ett snävare utbud.

För lektioner i samhällslära lämpar sig till exempel paketet om medborgarinflytande och paketet om riksdagsvalet.

För lektioner i historia erbjuder biblioteket till exempel paketet om riksdagen och självständigheten 1917.

Info om lagprojekt

På den här sidan hittar du infopaket om lagberedningsprojekt. Paketen innehåller bakgrundsinformation samt uppgifter om hur behandlingen av lagförslaget framskrider. De flesta paket är på finska, medan den svenskspråkiga sidan​ har ett snävare utbud.

Historieinformationspaket

Historieinformationspaketet sammanfattar historiska skeenden i Finlands politiska historia och riksdagens verksamhet.

Infopaket om medborgarinflytande

Medborgarinflytandepaketet belyser olika sätt att påverka. Mål för medborgarinflytande är bland annat att ändra lagstiftning och praxis.

Infopaket om riksdagsvalet

Riksdagsvalspaketet ​berättar vad riksdagsvalet handlar om. Nästa riksdagsval förrättas år 2023.​​​​​​​​​

​​​Videor

Riksdagens alla plenum visas i direktsändning på riksdagens webbsändningstjänst​. På tjänsten ligger också videor från plenum, presskonferenser och utskottens öppna utfrågningar.

Riksdagens Youtube-kanal har också många videor om riksdagens verksamhet och historia.

För historielektioner passar till exempel serien Demokratins framväxt, som beskriver hur Finlands representativa demokrati kommit till. Serien omfattar 14 videor på 3–5 minuter var, och behandlar bland annat Borgå lantdag 1908, Riksdagshuset och Vinterkrigets evakuerade riksdag.

För samhällslära kan du använda teckningsvideorna om lagstiftningen, utskotten och riksdagsgrupperna. Videorna har producerats i samarbete med Tussitaikurit.

Video: Så här stiftas lagar
Video: Vad då för utskott?
Video: En riksdagsledamot arbetar i en riksdagsgrupp

Video: Riksdagen deltar i EU:s beslutsfattande

​​​​Övrigt material

Så här stiftas lagar i Finland

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar. Lagstiftningsprocessen är uppdelad i flera faser. Läs mer om processen här och klicka dig fram fas för fas för att lära dig mer. Materialet passar bra ihop med videon ovan (Så här stiftas lagar)

Ungdomsparlamentet

Ungdomsparlamentet är till för skolorna. Elever i grundskolans sista klass deltar, ofta genom skolornas parlamentsklubbar. Klubbarbetet kulminerar i ett plenum som ordnas i riksdagen vartannat år.

Parlamentsklubbarna diskuterar centrala demokratifrågor, aktuella teman och hur unga kan påverka och delta. Klubbmedlemmarna sätter sig också in i riksdagens verksamhet och politik. Ungdomsparlamentet ger också lagstiftarna en möjlighet att höra de unga.

Information riktad till unga om riksdagen och dess verksamhet ligger samlad på sidan Ungdomens riksdag​.

Besök riksdagen

Kom på en guidad rundvisning i Riksdagshuset
Den guidade visningen tar 45 minuter och under den får din grupp lära sig mer om Riksdagshuset och riksdagens verksamhet. 

​Boka en distansvisning

Riksdagens distansvisning tar cirka 45 minuter, och sker över Microsoft Teams. Vi går igenom riksdagens verksamhet, särskilt grunderna för lagstiftningsprocessen och riksdagsledamöternas arbete.

Gå på virtuell rundvandring i Riksdagshuset​

Du kan också kika in i Riksdagshuset genom en virtuell 3D-rundvandring. 3D-vandringen tar er bland annat genom plenisalen, Rikssalen, kaféet och åhörarläktaren.

Utomstående parters material och tjänster

Parlamentrundan

Be en tidigare riksdagsledamot på besök! Över 90 före detta riksdagsledamöter runtom i Finland är beredda att ställa upp på besök i skolor och läroanstalter, och delta i skolornas demokratifostran. Parlamentrundorna ordnas av föreningen Veteraanikansanedustajat ry. Läs mer: Parlamentrundan – erfarenheter av demokrati​

Utskottssimulator (på finska)

Ställ upp en utskottssimulator och låt dina elever jobba som riksdagsledamöter!​ Utskottssimulatorn är riktad till högstadieelever och tjänar som en inkluderande och tvärdisciplinär simuleringsmodell för demokratifostran. Simulatorn har tagits fram av Marja-Riitta Takala från Utvecklingscentralen Lärorik.

DIGIDEMO (på finska)

DIGIDEMO är en digital inlärningsmiljö, som kombinerar delområden i gymnasiets nya läroplan med Europarådets demokratikompetens. Inlärningsmiljön är indelad i fem avsnitt, som vart och ett behandlar ett inlärningsområde för gymnasiet. Avsnitt 3 (Eduskunta) i DIGIDEMO behandlar riksdagen. Läs mer om DIGIDEMO

Finlands statspolitiks långa båge (på finska)

Verket Finlands statspolitiks långa båge (Suomen valtiopolitiikan pitkä kaari)​ förevisar landets historiska faser, republikens svåra begynnelse med en nation delad av inbördeskrig, parlamentarismens växtverk under följande decennier, överlevnad i krigstid och tillbakagång till vardagen, bakgrund om de nuvarande maktförhållandena samt gryende debatt om värderingar och förberedelser för framtidens utmaningar. Verket baserar sig på Pekka Hallbergs och Tuomo Martikainens bok.​​