Faktureringsanvisning

Fakturor till riksdagen ska i princip alltid levereras som e-fakturor. E-fakturorna bör stämma överens med Europanormen. 

Organisation: Riksdagen
FO-nummer :0245977-1
EDI-kod: 003702459771
Förmedlare: OpusCapita Solutions Oy
Förmedlarkod:E204503
  
På e-fakturan ska också uppgifterna om betalaren anges.

Riksdagen/avdelning eller enhet/person som gjort beställningen
Riksdagsgatan 4  
00102 Riksdagen

Om ni inte har ett system för elektronisk fakturering, kan ni använda den kostnadsfria faktureringstjänsten (Supplier Portal) från Basware som tillgängliggörs av staten eller leverantörsportalen i tjänsten Handi. 

Se anvisningar om inloggning på och användning av faktureringstjänsten Basware på Statskontoret - Nätfakturering

Om ni vill registrera er som användare av leverantörsportalen Handi, ber vi er meddela namnet på och e-postadressen till den som använder portalen till taloushallinto(at)riksdagen.fi 

Läs mer om Handi på (Palkeet; Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning)

https://www.palkeet.fi/asioi/handi-palvelutoimittajille

https://www.palkeet.fi/sv/utveckling-tillsammans/handi.html


Vi tar också emot bilagor till e-fakturorna elektroniskt. Bilagorna ska skickas i pdf-filformat.​​


Pappersfakturor 

Om det är omöjligt att använda e-fakturering, skicka fakturan på papper till  
Riksdagen/avdelning eller enhet/person som gjort beställningen 
PB 98828
​01051 LASKUT​

Den ovanstående adressen bör också nämnas på framsidan av fakturan, annars kommer den att återgå till avsändaren.​

För att skanna fakturor på inköp tar vi inte emot något annat material än själva fakturorna och bilagorna till dem. Övrig post, t.ex. orderbekräftelser, ska skickas till den enhet som gjort beställningen.

Referens
För att fakturor på inköp ska kunna behandlas snabbare ska beställarens namn eller
någon annan identifieringskod anges, om riksdagen har uppgett en sådan i sin beställning.

Sekretessbelagda uppgifter
Sekretessbelagda uppgifter ska inte anges på fakturor på inköp. Uppgifterna ska
alltid skickas till beställaren i en separat bilaga med påskriften "sekretessbelagt".

FöPL-intyg
Enskilda näringsidkare levererar den första fakturan som bilaga och därefter årligen ett FöPL-intyg.

Ytterligare information:
Eija Väisänen, 09 432 2338
Kirsi Kannas,  09 432 3473
Marja Liisa Virtanen, 09 432 2339

taloushallinto(at)riksdagen.fi