Kontaktinformation

Riksdagen

Telefon: 09 4321 (växel)
Postadress: 00102 Riksdagen
E-post enligt modellen fornamn.efternamn(at)riksdagen.fi

Registratorskontoret
Postadress: Registratorskontoret, 00102 Riksdagen
E-post: kirjaamo(at)riksdagen.fi
Försändelser till registratorskontoret lämnas på adressen Riksdagsgatan 4.

Medieservice
Riksdagskommunikationens journummer 050 381 9492 betjänar medier vardagar kl. 9–16 och under plenidagar tills plenum tar slut.
E-post: kommunikation​(at)riksdagen.fi

Ingångar
Riksdagshuset: Mannerheimvägen 30
- ingång A (se kartan): auditoriet, utskotten, mötesrummen
- ingång B: plenumbesökare, guidade visningar
Lilla parlamentet: Arkadiagatan 3 (ingång F)
Riksdagsbiblioteket: Auroragatan 6 (ingång C)
Infocentrum: Arkadiagatan 3 (ingång F)

Övriga kontaktuppgifter

Riksdagens justitieombudsmans kansli
Telefon: 09 4321 (växel)
Postadress: Riksdagens justitieombudsmans kansli, 00102 Riksdagen
Besöksadress: Arkadiagatan 3, Helsingfors
www.oikeusasiamies.fi 

Utrikespolitiska institutet
Telefon: 09 4321 (växel)
Postadress: PB 425, 00101 Helsingfors
Besöksadress: Arkadiagatan 23 B, Helsingfors
www.upi-fiia.fi  

Statens revisionsverk
Telefon: 09 4321 (växel)
Postadress: PB 1119, 00101 Helsingfors
Besöksadress: Porkalagatan 1, Helsingfors
www.vtv.fi

Människorättscentret
Telefon: 09 4321 (växel)
Postadress: Människorättscentret, 00102 Riksdagen
Besöksadress: Arkadiagatan 3
www.manniskorattscentret.fi