​Besök riksdagen

​​Du kan bekanta dig med Riksdagshuset och riksdagens verksamhet på många sätt. Följ plenum, delta i en guidad rundvandring eller boka ett besök på distans.

Guidade visningar

  • Gruppbokning
  • Guidad visning för allmänheten
  • Distansvisning
  • Virtuell rundvandring
  • Presentation av riksdagsbiblioteket

Egna besök

  • Följ plenum från läktaren
  • Delta i riksdagsgruppernas evenemang i Infocentrum

Anvisningar om besöken

Alla visningar och besök är avgiftsfria.

Visningarna tar ungefär 45 minuter, presentationen av biblioteket 1–2 timmar.

Guidningsspråken är finska, svenska eller engelska. Andra språk i mån av möjlighet.

Alla som kommer till riksdagen genomgår en säkerhetskontroll på samma sätt som på flygplatserna. ​

​​Längs Mannerheimvägen inleds den 6 mars 2023 ett omfattande gatuarbete som försvårar trafiken i närheten av Riksdagshuset. Det tar också längre tid att ta sig fram i trafiken på Mannerheimvägen än normalt. Innan du anländer, vänligen ta del av den senaste informationen om arbetena på adressen hel.fi/sv/mannerheimintie​

​​Guidade visning​ar 

Boka gruppvisning 

Den guidade rundvandringen tar 45 minuter och under den bekantar din grupp sig med Riksdagshuset och riksdagens verksamhet. Gruppstorleken är minst 6 personer. ​​Under vårsäsongen 2023 ordnas guidade besök från 10 januari till 3 mars och mellan 12 april och 16 juni. Guidningar organiseras inte under valuppehållet. Guidetiderna i maj är reserverade endast för skolornas och läroanstalternas riksdagsbesök.​​Boka en guidad rundvandring genom den elektroniska bokningstjänsten​

Boka guidning 

Den guidade visningen tar 45 minuter och under den bekantar du dig med Riksdagshuset och riksdagens verksamhet. Guidade visningarna fortsätter i juni. Anmälningsblanketter och ytterligare information om visningarna för allmänheten. ​

​Boka distansvisning

Distansvisningen tar cirka 45 minuter. Vi går igenom riksdagens verksamhet, särskilt grunderna för lagstiftningsprocessen och riksdagsledamöternas arbete. Dessutom bekantar vi oss med en del av Riksdagshusets sevärdheter med hjälp av videor. Boka distansvisning genom den elektroniska bokningstjänsten​

Tidpunkten för när distansvisningen börjar kan ändras något t.ex. enligt när lektionen börjar. Distansvisning sker avgiftsfritt via Microsoft Teams. Du kan använda Teams med en webbläsare eller ett program som du laddar ned till en mobil enhet eller en dator. För att säkerställa en smidig förbindelse kan högst 25 personer delta i distansbesöket med egna anordningar. Ni kan också delta i besöket så att er grupp följer besöket från samma apparat tillsammans. Deltagarantalet är då inte begränsat. För att öka interaktionen kan kameran hållas på, men det är inte nödvändigt.

Gå på virtuell rundvandring

Du kan bekanta dig med Riksdagshusets viktigaste lokaler också under en virtuell rundvandring. Starta den virtuella rundvandringen

​Boka presentation av riksdagsbiblioteket

Riksdagsbiblioteket är öppet för alla. Boka ett guidat besök på biblioteket​ senast två veckor före besöksdagen. De guidade besöken varar 1–2 timmar eller enligt överenskommelse. Antalet deltagare får vara högst 30. Besök på Riksdagsbiblioteket      ​​

​​Egna besök

Följ plenum från läktaren 

Du är välkommen att följa plenum från plenisalens läktare. Riksdagen sammanträder i allmänhet till plenum på tisdagar och onsdagar kl. 14, torsdagar kl. 16 och fredagar kl. 13. Plenum på torsdag inleds med en muntlig frågestund. Plenum på fredag varar vanligen högst en halv timme. Dörrarna öppnas 15 minuter före plenum. Läs ​mer om plenum

​Delta i evenemang i Infocentrum

Riksdagsgrupperna och riksdagsledamöterna ordnar offentliga tillställningar tillsammans med frivilligorganisationer i Infocentrum. Infocentrum finns i riksdagens tillbyggnad, som heter Lilla parlamentet. När du kommer till Infocentrum genomgår du säkerhetskontroll. Info om händelser i Infocentrum

​Delta i publikevenemang

Riksdagen ordnar tidvis evenemang för allmänheten, såsom en dag med öppet hus. Vid evenemang med öppet hus kan du bekanta sig med platser som vanligen inte är öppna för allmänheten. Vi informerar om kommande publikevenemang på denna sida. 

​​Anvisningar om besöken 

Gruppbokningar, gruppstorlek

Inom bokningstjänsten är gruppens minimistorlek sex deltagare, den maximala storleken 25. För större grupper reserverar bokningssystemet automatiskt det antal på varandra följande tider och guider som behövs.

Gruppbokningar, klassresor 

Skolelever och studerande är välkomna till riksdagens guidade rundvandringar under hela året. Vi stöder demokratifostran i skolorna genom att i maj reservera guidetider endast för skolornas och läroanstalternas riksdagsbesök.

Guidningarna för maj bokas via den elektroniska bokningstjänsten. Läraren eller skolans representant kan be om en länk till sin e-post på adressen oppaat(at)riksdagen.fi.

Den guidade visningens längd 

Besöket tar ungefär en timme. De första 15 minuterna av besöket är reserverade för inträde och säkerhetskontroll. Den egentliga guidade rundvandringen tar cirka 45 minuter. Presentationen av biblioteket tar 1–2 timmar. Guidning ordnas vardagar under tjänstetid.

​Ingång till Riksdagshuset 

Alla besökare som kommer till riksdagen ska genomgå en säkerhetskontroll. Guidade besök inleds alltid med en säkerhetskontroll. När du kommer till läktaren för att följa plenum öppnas besöksingången 15 minuter innan plenum börjar. Du kan komma till läktaren för att följa plenum när som helst under plenum. Mat och dryck får inte föras till läktaren i plenisalen. Läktaren är tillgänglig för alla.

Att tänka på under besöket 

Guidningarna och läktarbesöken sker under tjänstetid, så vi ber er beakta dem som arbetar i huset. Mobiltelefonerna ska vara inställda på ljudlöst. 

Dubbskor är inte tillåtna i riksdagen på grund av känsliga golvytor. Vänligen byt om till andra skor eller använd skydd på dubbskorna. 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om besök i riksdagen, ta kontakt på adressen oppaat(at)riksdagen.fi. 

Riksdagsguidernas telefonjour är öppen vardagar kl. 9.30–11.30, tfn 09 432 20 27. ​​

Vanliga frågor och anvisningar inför besöket​         ​​

Ankomstanvisning till Riksdagshuset och karta över ingångar 

Riksdagens besöksingång finns vid Mannerheimvägen till höger om huvudtrappan.

Enklaste sättet att ta sig till riksdagen är att åka kollektivt. Avståndet från järnvägsstationen och bussterminalen i Kampen är mindre än en kilometer till fots. Det finns inga parkeringsplatser framför Riksdagshuset. Det finns avgiftsbelagda kommunala och privata parkeringsplatser i närheten av riksdagen.

– Besöksingång B (guidade rundturer, plenum, öppna dörrar)
– Riksdagsbiblioteket C
– Lilla parlamentet F (Infocentrums tillställningar för allmänheten)

ingång B är i nordöstra hörnet av byggnaden på Mannerheimvägen
Riksdagshusets ordkarta hittar du här​​​​