Begränsa sökningen

   

   

  UndUB 1/2020 rd54539808-05-2021 11:35:3808-05-2021 11:35:38Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx246120https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{3813D236-F1DC-439D-8C46-506DAC9C9039}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  UndUB 1/2020 rd54539907-05-2021 18:46:1407-05-2021 18:46:14Betänkande UndUB 1/2020 rd─ B 14/2020 rd Godkänts 3.0 BetänkandeUndUB 1/2020 rd─ B 14/2020 rd Underrättelsetillsynsutskottet Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx11030https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{F6622239-334B-453F-8CDF-55B9FE5BB9FF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js