Begränsa sökningen

   

   

  Juhani Sipiläinen54485321-05-2021 07:14:1021-05-2021 07:14:10STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx55480https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{0C89B506-7D77-43AE-BDC2-D53A74309FF4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Mika Niikko55675223-05-2022 21:05:3623-05-2022 21:05:36Försvarsutskottet (ersättare) 22.04.2022– Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 18.06.2019– Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 18.06.2019 STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2117270https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{F58616F5-F22C-425C-8545-A50D538DD552}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Juho Eerola55675310-06-2022 21:06:2610-06-2022 21:06:26Presidiet (medlem) 24.04.2019–, (Förste vice talman) 24.04.2019–06.06.2019, (Andre vice talman) 07.06.2019– Talmanskonferensen (medlem) 24.04.2019–, (Förste vice talman STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1782370https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{1F737B0D-283C-4B03-A8B1-5166DBAE918D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Markku Eestilä55675429-06-2022 21:07:2429-06-2022 21:07:24Grundlagsutskottet (ersättare) 16.06.2020– Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019– Jordbruksdelegationen (Ordförande) 06.09.2019– Arbets- och näringsdelegationen STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1633200https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{8C0500F1-DFBA-4F3C-A62C-B518F8A962FD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Tom Packalén55675530-06-2022 10:14:5430-06-2022 10:14:54Utrikesutskottet (medlem) 09.06.2015– Försvarsutskottet (ersättare) 30.06.2017– Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 18.06.2019– Finlands STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2069360https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{31929888-4F33-4C68-AC92-104B99B53047}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Ritva Elomaa55675629-06-2022 21:07:3029-06-2022 21:07:30Stora utskottet (medlem) 18.06.2019– Jord- och skogsbruksutskottet (Vice ordförande) 18.06.2019– Kulturutskottet (ersättare) 18.06.2019– Folkpensionsanstaltens STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1950330https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{A56D23DC-59FD-41D1-BAA9-A783979A8A66}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Aino-Kaisa Pekonen55675720-06-2022 21:08:1620-06-2022 21:08:16Talmanskonferensen (medlem) 09.09.2021– Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 09.09.2021– Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 08.09.2021–, (Ordförande STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2018340https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{F12F95FC-B45E-43F4-AE91-B23129F27791}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Jaana Pelkonen55675903-06-2022 21:06:0203-06-2022 21:06:02Kristiina Karjalainen, Telefon: 09 432 4159 E-post: kristiina.karjalainen(at)riksdagen.fi STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2192180https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{8D041247-06FF-49BC-9A26-069EFFFE9B58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Eeva-Johanna Eloranta55676030-06-2022 10:14:4430-06-2022 10:14:44Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019– Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 06.09.2019– Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019– Lagutskottet (medlem STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1685290https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{D222C8D0-C99F-47D9-AA0B-555E324C39AE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Sanni Grahn-Laasonen55676102-06-2022 21:07:4702-06-2022 21:07:47Talmanskonferensen (medlem) 09.09.2021– Ekonomiutskottet (medlem) 08.09.2021–, (Ordförande) 09.09.2021– Finlands delegation till Asien - Europa parlamentarikermötet STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1677390https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{EC525843-6C7D-4C60-BC1A-88A9844FB3CC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Arto Pirttilahti55676221-06-2022 21:15:2521-06-2022 21:15:25Stora utskottet (ersättare) 11.06.2020– Finansutskottet (medlem) 11.12.2019–, (Vice ordförande) 18.09.2020– Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 06.09.2019 STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1464240https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{E259FDCE-0150-4271-B63D-45346417BA29}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Kristiina Salonen55676302-06-2022 21:08:4502-06-2022 21:08:45förman för socialhandledning och förmånshandläggning, förvaltningsmagister Utrikesutskottet (medlem) 03.12.2019– Framtidsutskottet (medlem) 18.06.2019– Folkpensionsanstaltens STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1525300https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{58F575D5-70A8-481E-A898-3AE1D5AADF80}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Janne Sankelo55676416-06-2022 21:08:5616-06-2022 21:08:56Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019– Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019– Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 06.09.2019– Jord- och skogsbruksutskottet STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx938160https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{9CE68998-7483-4B52-B278-8379DE73691A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Mikko Savola55676506-06-2022 21:07:4706-06-2022 21:07:47Utrikesutskottet (medlem) 18.06.2019– Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 18.06.2019– Försvarsutskottet (ersättare) 18.06.2019– Delegationen för Utrikespolitiska STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1532290https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{81EB2F35-2BE4-4690-886E-7BFDF0694172}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Teuvo Hakkarainen55676623-02-2022 12:12:4323-02-2022 12:12:43Kristiina Selin, Telefon: 09 432 4040 E-post: kristiina.selin(at)riksdagen.fi STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1190250https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{5764253C-1C53-4CAB-8937-5625DEA333DF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Juha Sipilä55676721-06-2022 21:15:4221-06-2022 21:15:42Talmanskonferensen (medlem) 09.06.2021– Underrättelsetillsynsutskottet (medlem) 23.09.2020– Miljöutskottet (medlem) 04.06.2021–, (Ordförande) 09.06.2021– Forum för STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1834300https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{BC1DDECF-5FBB-4349-BA1F-EBDD98DF2039}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Jussi Halla-aho55676820-05-2022 21:05:4020-05-2022 21:05:40Talmanskonferensen (medlem) 16.02.2022– Stora utskottet (ersättare) 17.11.2021– Utrikesutskottet (medlem) 15.02.2022–, (Ordförande) 16.02.2022– Förvaltningsutskottet STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1704250https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{80FF6BA3-B608-43A8-9348-BC0654AB34EC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Kari Tolvanen55676916-06-2022 21:09:1816-06-2022 21:09:18Förvaltningsutskottet (medlem) 14.09.2021– Lagutskottet (ersättare) 18.06.2019– Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 18.06.2019 STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1610230https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{CABE725F-DB82-4DB7-A3CC-45FE89BC65EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Ari Torniainen55677021-06-2022 21:15:5321-06-2022 21:15:53Finansutskottet (ersättare) 08.06.2021– Jordbruksdelegationen (medlem) 11.06.2021– Bostads- och miljödelegationen (medlem) 06.05.2022– Kommunikationsutskottet (Vice STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1592250https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{BB23790A-CFE9-4AC2-8820-81C9769374BA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Olli Immonen55677127-06-2022 21:08:2927-06-2022 21:08:29Stora utskottet (medlem) 18.06.2019– Grundlagsutskottet (medlem) 18.06.2019– Ekonomiutskottet (ersättare) 18.06.2019– Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 09.06.2015 STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1789250https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{3B93559C-0180-4C5A-BC3C-86D1260307D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js