Begränsa sökningen

   

   

  Mika Niikko55675202-12-2022 22:05:3302-12-2022 22:05:33Stora utskottet (medlem) 02.12.2022– Försvarsutskottet (ersättare) 22.04.2022– Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 18.06.2019– Folkpensionsanstaltens STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2907700https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{F58616F5-F22C-425C-8545-A50D538DD552}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Juho Eerola55675310-06-2022 21:06:2610-06-2022 21:06:26Presidiet (medlem) 24.04.2019–, (Förste vice talman) 24.04.2019–06.06.2019, (Andre vice talman) 07.06.2019– Talmanskonferensen (medlem) 24.04.2019–, (Förste vice talman STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2440530https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{1F737B0D-283C-4B03-A8B1-5166DBAE918D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Markku Eestilä55675429-06-2022 21:07:2429-06-2022 21:07:24Grundlagsutskottet (ersättare) 16.06.2020– Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019– Jordbruksdelegationen (Ordförande) 06.09.2019– Arbets- och näringsdelegationen STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2244410https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{8C0500F1-DFBA-4F3C-A62C-B518F8A962FD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Tom Packalén55675530-06-2022 21:08:4430-06-2022 21:08:44Utrikesutskottet (medlem) 09.06.2015– Försvarsutskottet (ersättare) 30.06.2017– Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling (ersättare) 18.06.2019– Finlands STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2707400https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{31929888-4F33-4C68-AC92-104B99B53047}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Ritva Elomaa55675616-02-2023 22:03:5616-02-2023 22:03:56Stora utskottet (medlem) 18.06.2019– Jord- och skogsbruksutskottet (Vice ordförande) 18.06.2019– Kulturutskottet (ersättare) 18.06.2019– Folkpensionsanstaltens STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2571640https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{A56D23DC-59FD-41D1-BAA9-A783979A8A66}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Aino-Kaisa Pekonen55675710-02-2023 22:04:4310-02-2023 22:04:43Talmanskonferensen (medlem) 09.09.2021– Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 09.09.2021– Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 08.09.2021–, (Ordförande STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2570330https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{F12F95FC-B45E-43F4-AE91-B23129F27791}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Jaana Pelkonen55675903-06-2022 21:06:0203-06-2022 21:06:02Kristiina Karjalainen,   Telefon: 09 432 4159 E-post: kristiina.karjalainen(at)riksdagen.fi STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2830440https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{8D041247-06FF-49BC-9A26-069EFFFE9B58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Eeva-Johanna Eloranta55676011-01-2023 08:17:4011-01-2023 08:17:40Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019– Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 06.09.2019– Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019– Lagutskottet (medlem STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2273460https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{D222C8D0-C99F-47D9-AA0B-555E324C39AE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Sanni Grahn-Laasonen55676108-07-2022 21:07:3808-07-2022 21:07:38Talmanskonferensen (medlem) 09.09.2021– Ekonomiutskottet (medlem) 08.09.2021–, (Ordförande) 09.09.2021– Finlands delegation till Asien - Europa parlamentarikermötet STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2267480https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{EC525843-6C7D-4C60-BC1A-88A9844FB3CC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Arto Pirttilahti55676202-02-2023 22:04:0802-02-2023 22:04:08Stora utskottet (ersättare) 11.06.2020– Finansutskottet (medlem) 11.12.2019–, (Vice ordförande) 18.09.2020– Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 06.09.2019 STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1961380https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{E259FDCE-0150-4271-B63D-45346417BA29}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Kristiina Salonen55676302-06-2022 21:08:4502-06-2022 21:08:45förman för socialhandledning och förmånshandläggning, förvaltningsmagister Utrikesutskottet (medlem) 03.12.2019– Framtidsutskottet (medlem) 18.06.2019– Folkpensionsanstaltens STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2075370https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{58F575D5-70A8-481E-A898-3AE1D5AADF80}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Janne Sankelo55676401-07-2022 21:07:3601-07-2022 21:07:36Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019– Jordbruksdelegationen (medlem) 06.09.2019– Arbets- och näringsdelegationen (medlem) 06.09.2019– Jord- och skogsbruksutskottet STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1327250https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{9CE68998-7483-4B52-B278-8379DE73691A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Mikko Savola55676528-02-2023 22:05:0828-02-2023 22:05:08Jukka Saarimäki, Telefon: 09 432 4161 E-post: jukka.saarimaki(at)riksdagen.fi STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2111320https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{81EB2F35-2BE4-4690-886E-7BFDF0694172}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Teuvo Hakkarainen55676623-02-2022 12:12:4323-02-2022 12:12:43Kristiina Selin, Telefon: 09 432 4040 E-post: kristiina.selin(at)riksdagen.fi STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx1565210https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{5764253C-1C53-4CAB-8937-5625DEA333DF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Juha Sipilä55676726-09-2022 21:05:4326-09-2022 21:05:43Underrättelsetillsynsutskottet (medlem) 23.09.2020– Miljöutskottet (medlem) 04.06.2021–, (Ordförande) 09.06.2021–15.09.2022 Centerns riksdagsgrupp (2:a vice ordförande STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2436330https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{BC1DDECF-5FBB-4349-BA1F-EBDD98DF2039}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Jussi Halla-aho55676809-02-2023 22:08:2809-02-2023 22:08:28Talmanskonferensen (medlem) 16.02.2022– Stora utskottet (ersättare) 17.11.2021– Utrikesutskottet (medlem) 15.02.2022–, (Ordförande) 16.02.2022– Förvaltningsutskottet STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2247310https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{80FF6BA3-B608-43A8-9348-BC0654AB34EC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Kari Tolvanen55676909-09-2022 21:05:3409-09-2022 21:05:34Förvaltningsutskottet (medlem) 14.09.2021– Lagutskottet (ersättare) 18.06.2019– Försvarsutskottet (ersättare) 09.09.2022– Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2215400https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{CABE725F-DB82-4DB7-A3CC-45FE89BC65EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Ari Torniainen55677012-07-2022 21:10:0612-07-2022 21:10:06Finansutskottet (ersättare) 08.06.2021– Jordbruksdelegationen (medlem) 11.06.2021– Bostads- och miljödelegationen (medlem) 06.05.2022– Kommunikationsutskottet (Vice STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2101360https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{BB23790A-CFE9-4AC2-8820-81C9769374BA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Olli Immonen55677127-06-2022 21:08:2927-06-2022 21:08:29Stora utskottet (medlem) 18.06.2019– Grundlagsutskottet (medlem) 18.06.2019– Ekonomiutskottet (ersättare) 18.06.2019– Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 09.06.2015 STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx2236300https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{3B93559C-0180-4C5A-BC3C-86D1260307D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647
  Tytti Tuppurainen55677219-12-2022 13:55:4219-12-2022 13:55:42Europaminister (Rinne) 06.06.2019–09.12.2019 Europa- och ägarstyrningsminister (Marin) 10.12.2019 Stora utskottet (medlem) 03.05.2011–05.06.2019, (Andre vice ordförande STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/Forms/Viimeisimmat.aspx3001520https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat{4FEAEE96-4D63-42BD-9BF0-AF71C70E726D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_MOP.js47;50;37;1647

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js