Begränsa sökningen

   

   

  AjUU 6/2020 rd102871920-01-2021 13:47:3220-01-2021 13:47:32Utlåtande AjUU 6/2020 rd─ Ö 22/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeAjUU 6/2020 rd─ Ö 22/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx5320https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{5FDE5E31-DB0E-4B38-9CF6-6C9C96063498}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  AjUU 7/2020 rd104001617-09-2020 09:34:3617-09-2020 09:34:36Utlåtande AjUU 7/2020 rd─ B 1/2020 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeAjUU 7/2020 rd─ B 1/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2710https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{4AFF2D66-8C55-4D55-A20F-92513017E0B7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  AjUU 1/2020 rd61033428-10-2020 05:44:1128-10-2020 05:44:11Behandlingsinformation Ö 5/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx246140https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{65DFC0B5-0BB1-4300-A1FD-30D1198EC821}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  AjUU 8/2020 rd104916823-10-2020 13:17:2223-10-2020 13:17:22Utlåtande AjUU 8/2020 rd─ RP 146/2020 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeAjUU 8/2020 rd─ RP 146/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2460https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{767B5F56-459A-4FA7-BC19-79BF599C4FE0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  AjUU 5/2020 rd102874113-01-2021 10:05:0813-01-2021 10:05:08Utlåtande AjUU 5/2020 rd─ RP 13/2020 rd Godkänts 3.3 UtlåtandeAjUU 5/2020 rd─ RP 13/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4320https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{84BA8CB0-5E77-4C36-8746-B939073DA272}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  AjUU 8/2020 rd104916723-10-2020 13:23:0923-10-2020 13:23:09Behandlingsinformation RP 146/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Reservation, avvikande mening Utlåtande AjUU 8/2020 rd RP 146/2020 rd STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx78120https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{BCC19FA3-B305-4876-BA14-3B99F58B0079}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  AjUU 4/2020 rd102763828-10-2020 05:01:5228-10-2020 05:01:52Behandlingsinformation RP 67/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Reservation, avvikande mening Utlåtande AjUU 4/2020 rd RP 67/2020 rd STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx18280https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B0A1F93C-8422-4AE4-B9FD-1E4C8B74F089}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  AjUU 2/2020 rd61034728-10-2020 05:44:4128-10-2020 05:44:41Behandlingsinformation Ö 7/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx226170https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B164B86D-EE5E-4D43-887B-A31FF733F042}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  AjUU 1/2020 rd61231530-07-2020 11:11:0430-07-2020 11:11:04Utlåtande AjUU 1/2020 rd─ Ö 5/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeAjUU 1/2020 rd─ Ö 5/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx5520https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6942C939-2FD7-4CB2-B50B-81CDF1618BAA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  AjUU 2/2020 rd61233731-07-2020 11:14:0731-07-2020 11:14:07Utlåtande AjUU 2/2020 rd─ Ö 7/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeAjUU 2/2020 rd─ Ö 7/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx7320https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{8DACE3B7-A3E7-4153-80F0-9B1C22837118}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js