Begränsa sökningen

   

   

  EkUU 1/2020 rd91740628-10-2020 05:41:0428-10-2020 05:41:04Behandlingsinformation U 13/2019 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande EkUU 1/2020 rd U 13/2019 rd STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx4320https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{23C038AF-D0D7-4812-9E2B-657A9ED82C2D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  EkUU 3/2020 rd102966830-06-2020 06:51:5030-06-2020 06:51:50Utlåtande EkUU 3/2020 rd─ E 61/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 3/2020 rd─ E 61/2019 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2510https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{965812A7-CD9B-40F1-9EE2-9381FED3B229}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 7/2020 rd103098228-10-2020 05:41:1828-10-2020 05:41:18Behandlingsinformation U 2/2020 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande EkUU 7/2020 rd U 2/2020 rd STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx8530https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{0949F4CD-D2B0-457D-965F-A1FCC20F63B4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  EkUU 4/2020 rd103379814-09-2020 07:56:4114-09-2020 07:56:41Utlåtande EkUU 4/2020 rd─ E 45/2019 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeEkUU 4/2020 rd─ E 45/2019 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1010https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{F58D28C4-4C23-4E14-8778-907AE3881C19}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 15/2020 rd103955815-09-2020 13:18:4015-09-2020 13:18:40Utlåtande EkUU 15/2020 rd─ E 64/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 15/2020 rd─ E 64/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2520https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{D36986CB-ECB8-4468-B942-76B68E9150FA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 5/2020 rd61056928-10-2020 05:43:4828-10-2020 05:43:48Behandlingsinformation RP 102/2019 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx162160https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{AA90DC6E-A88E-49DB-8B90-3249533C3DD7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  EkUU 12/2020 rd103035628-10-2020 05:37:3328-10-2020 05:37:33Behandlingsinformation U 11/2020 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Reservation, avvikande mening STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx11030https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{0268616A-CE80-46F2-964F-B105B7605B31}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  EkUU 1/2020 rd91741108-07-2020 08:06:0408-07-2020 08:06:04Utlåtande EkUU 1/2020 rd─ U 13/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 1/2020 rd─ U 13/2019 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2120https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7E8A9EE7-F8B2-4976-A7CE-18C733DB67A2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 9/2020 rd102875920-01-2021 09:29:2220-01-2021 09:29:22Utlåtande EkUU 9/2020 rd─ RP 72/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 9/2020 rd─ RP 72/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx6020https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6ED47C09-C2A2-4635-B1AE-3D80980560A2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 14/2020 rd103172805-06-2020 10:25:5005-06-2020 10:25:50Utlåtande EkUU 14/2020 rd─ RP 23/2020 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeEkUU 14/2020 rd─ RP 23/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx5420https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{48B3409F-6172-45B9-8F8A-EF1160D36F36}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js