Begränsa sökningen

   

   

  EkUU 29/2020 rd54542009-05-2021 19:07:3909-05-2021 19:07:39Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande EkUU 29/2020 rd E 133/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Meddelande STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx16330https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{65709D91-3D63-448A-A392-B4B6C93329F2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  EkUU 14/2020 rd103172809-05-2021 07:32:4509-05-2021 07:32:45Utlåtande EkUU 14/2020 rd─ RP 23/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 14/2020 rd─ RP 23/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx21810https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{48B3409F-6172-45B9-8F8A-EF1160D36F36}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 24/2020 rd105365706-09-2021 10:43:1306-09-2021 10:43:13Utlåtande EkUU 24/2020 rd─ RP 191/2020 rd Klart 5.1 UtlåtandeEkUU 24/2020 rd─ RP 191/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx15220https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7A6042FE-A728-423C-B01B-51C8AC366AE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 3/2020 rd102966809-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande EkUU 3/2020 rd─ E 61/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 3/2020 rd─ E 61/2019 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx12730https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{965812A7-CD9B-40F1-9EE2-9381FED3B229}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 22/2020 rd57326002-09-2021 07:39:2102-09-2021 07:39:21Utlåtande EkUU 22/2020 rd B 18/2020 rd Ekonomiutskottet Klimatårsberättelse 2020 Klimatårsberättelse 2020 (B 18/2020 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx39580https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{851CDD5E-BEE6-423A-9738-2A42D0A579D8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  EkUU 10/2020 rd103020309-05-2021 07:37:5509-05-2021 07:37:55Utlåtande EkUU 10/2020 rd─ EÄ 35/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 10/2020 rd─ EÄ 35/2020 rd Ekonomiutskottet Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx17950https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B0DE2B1C-1C10-4BFB-8D86-5AE917CB9737}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 7/2020 rd103098309-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande EkUU 7/2020 rd─ U 2/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 7/2020 rd─ U 2/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx21030https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E324B5D3-DEE9-4066-A34D-17B6812702C1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 8/2020 rd102715006-04-2022 07:30:3606-04-2022 07:30:36Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Utlåtande EkUU 8/2020 rd SRR 1/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx559130https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{77984EB6-A25E-4592-AE71-AD2D8E5A287F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  EkUU 18/2020 rd54629509-05-2021 19:08:0509-05-2021 19:08:05Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande EkUU 18/2020 rd E 67/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Meddelande STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx18640https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{DF79E37D-1916-4498-9AE1-0C7610133228}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  EkUU 25/2020 rd54521809-05-2021 19:08:5409-05-2021 19:08:54Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande EkUU 25/2020 rd U 56/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx23320https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{CFD69369-BBD4-4224-A650-F59135336D63}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js