Begränsa sökningen

   

   

  FiUU 3/2020 rd104180725-09-2020 07:56:4025-09-2020 07:56:40Utlåtande FiUU 3/2020 rd─ RP 19/2020 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeFiUU 3/2020 rd─ RP 19/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2920https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B69C55B2-F080-413E-B485-FDE0567C6B2F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 2/2020 rd103624328-10-2020 05:58:4628-10-2020 05:58:46Behandlingsinformation E 64/2020 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Reservation, avvikande mening Reservation STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx113130https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6F77CF80-F71E-40DA-8E18-388C1F32AA3B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 2/2020 rd103624527-08-2020 09:35:3427-08-2020 09:35:34Utlåtande FiUU 2/2020 rd─ E 64/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFiUU 2/2020 rd─ E 64/2020 rd Finansutskottet Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3020https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{A09EC3CA-3833-4071-A3E7-716A6F47B975}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 3/2020 rd104180625-09-2020 08:02:2025-09-2020 08:02:20Behandlingsinformation RP 19/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx11690https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{3C91DE40-E92D-4CD5-8DDC-0D908CEE5530}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 5/2020 rd104769616-10-2020 12:52:4716-10-2020 12:52:47Utlåtande FiUU 5/2020 rd─ B 1/2020 rd Godkänts 3.2 UtlåtandeFiUU 5/2020 rd─ B 1/2020 rd Finansutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1920https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7449D27D-DAA6-4F91-93EC-03464B787E51}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 5/2020 rd104769516-10-2020 12:56:4416-10-2020 12:56:44Behandlingsinformation B 1/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx67110https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C0D8D8A6-BF21-4883-9DA3-EC8E0BB3BEA0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 2/2019 rd61120428-10-2020 03:07:3528-10-2020 03:07:35Behandlingsinformation U 85/2018 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Reservation, avvikande mening Reservation STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx14440https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{5FFC4E1E-B8F2-4246-A052-89F6F901CB41}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 1/2019 rd61313609-01-2020 09:32:4309-01-2020 09:32:43Utlåtande FiUU 1/2019 rd─ B 3/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeFiUU 1/2019 rd─ B 3/2019 rd Finansutskottet Regeringens årsberättelse 2018 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx5920https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{D1E95745-7C6C-4162-B9C5-0AD24DF35360}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 3/2019 rd103054406-07-2020 06:37:5106-07-2020 06:37:51Utlåtande FiUU 3/2019 rd─ E 45/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeFiUU 3/2019 rd─ E 45/2019 rd Finansutskottet Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2420https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{505D2417-6608-48F9-BEE4-964FFE7E90B2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 3/2019 rd103052328-10-2020 05:40:1128-10-2020 05:40:11Behandlingsinformation E 45/2019 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Reservation, avvikande mening STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx10570https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{A1D2D924-84A2-46D6-BFA2-8B7444979D5F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js