Begränsa sökningen

   

   

  FiUU 2/2020 rd103624509-05-2021 07:43:1109-05-2021 07:43:11Utlåtande FiUU 2/2020 rd─ E 64/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFiUU 2/2020 rd─ E 64/2020 rd Finansutskottet Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx18520https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{A09EC3CA-3833-4071-A3E7-716A6F47B975}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 4/2020 rd105723709-05-2021 07:32:4409-05-2021 07:32:44Utlåtande FiUU 4/2020 rd─ U 45/2018 rd Klart 5.0 UtlåtandeFiUU 4/2020 rd─ U 45/2018 rd Finansutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx21950https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{D69BF582-13D3-4E19-8AFF-F921E45F3D7B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 3/2020 rd104180628-06-2021 12:58:2228-06-2021 12:58:22Utlåtande FiUU 3/2020 rd RP 19/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx56140https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{3C91DE40-E92D-4CD5-8DDC-0D908CEE5530}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 2/2020 rd103624309-05-2021 18:57:5409-05-2021 18:57:54Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Avvikande mening 3 Utlåtande FiUU 2/2020 rd E 64 STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx58180https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6F77CF80-F71E-40DA-8E18-388C1F32AA3B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 3/2020 rd104180728-06-2021 12:54:2628-06-2021 12:54:26Utlåtande FiUU 3/2020 rd─ RP 19/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFiUU 3/2020 rd─ RP 19/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx20940https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B69C55B2-F080-413E-B485-FDE0567C6B2F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 5/2020 rd104769502-09-2021 07:38:3202-09-2021 07:38:32Utlåtande FiUU 5/2020 rd B 1/2020 rd Finansutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx49230https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C0D8D8A6-BF21-4883-9DA3-EC8E0BB3BEA0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 1/2020 rd56170709-05-2021 19:18:0009-05-2021 19:18:00Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Utlåtande FiUU 1/2020 rd E 45/2019 rd Finansutskottet STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx26160https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{CDCAF925-37C5-400B-A6FD-DA652CB2F60C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 1/2020 rd56170809-05-2021 07:32:4409-05-2021 07:32:44Utlåtande FiUU 1/2020 rd─ E 45/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeFiUU 1/2020 rd─ E 45/2019 rd Finansutskottet Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx9310https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{A732C0D2-721E-4F25-A5DE-4099E17D8850}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 4/2020 rd105723609-05-2021 19:19:0309-05-2021 19:19:03Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Avvikande mening 3 Utlåtande FiUU 4/2020 rd U 45 STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx44570https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{28B2DE1F-5B3D-40D2-B044-791899196A41}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 5/2020 rd104769601-09-2021 12:04:3801-09-2021 12:04:38Utlåtande FiUU 5/2020 rd─ B 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFiUU 5/2020 rd─ B 1/2020 rd Finansutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx24810https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7449D27D-DAA6-4F91-93EC-03464B787E51}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js