Begränsa sökningen

   

   

  FrUU 2/2020 rd102537306-04-2022 07:29:3406-04-2022 07:29:34Utlåtande FrUU 2/2020 rd SRR 1/2020 rd Framtidsutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024 I anslutning till denna uppgift hörde STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx67090https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7FB40FB6-21A7-4C01-B9AB-D865CC852EC3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FrUU 3/2020 rd103096709-05-2021 19:11:5109-05-2021 19:11:51Utlåtande FrUU 3/2020 rd EÄ 35/2020 rd Framtidsutskottet Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses Enligt grundlagen har riksdagen rätt att av STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx56960https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{762F5903-2FD6-49C7-94D8-C7A8EB75C34C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FrUU 5/2020 rd105590506-09-2021 10:11:2706-09-2021 10:11:27Utlåtande FrUU 5/2020 rd─ RP 146/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFrUU 5/2020 rd─ RP 146/2020 rd Framtidsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021 Till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx19770https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6E00CC56-03CA-4B07-8A5A-7F711F9D9763}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FrUU 4/2020 rd104629831-08-2021 22:45:5731-08-2021 22:45:57Utlåtande FrUU 4/2020 rd B 1/2020 rd Framtidsutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till framtidsutskottet STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx51340https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{4DFB477A-24BE-43FE-8502-429F9D62B660}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FrUU 3/2020 rd103096909-05-2021 07:32:4509-05-2021 07:32:45Utlåtande FrUU 3/2020 rd─ EÄ 35/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFrUU 3/2020 rd─ EÄ 35/2020 rd Framtidsutskottet Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx18920https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E88E38BA-E556-4E92-871A-C5B536711211}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FrUU 5/2020 rd105590406-09-2021 10:13:0906-09-2021 10:13:09Utlåtande FrUU 5/2020 rd RP 146/2020 rd Framtidsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021 Vid behandlingen av regeringens proposition till STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx63590https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{2252D0E8-D67F-4C19-842B-BEFE3C05A830}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FrUU 1/2020 rd102629709-05-2021 19:06:5609-05-2021 19:06:56Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande FrUU 1/2020 rd E 61/2019 rd Framtidsutskottet Statsrådets utredning: Meddelande STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx709130https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{89042D50-5AE5-44FC-B440-80017428C51D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FrUU 2/2020 rd102537409-05-2021 07:48:2009-05-2021 07:48:20Utlåtande FrUU 2/2020 rd─ SRR 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFrUU 2/2020 rd─ SRR 1/2020 rd Framtidsutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx30540https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E2316235-16EA-49F7-BAEB-9D6D18EB792E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FrUU 1/2020 rd102629809-05-2021 07:48:2009-05-2021 07:48:20Utlåtande FrUU 1/2020 rd─ E 61/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeFrUU 1/2020 rd─ E 61/2019 rd Framtidsutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx23810https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{91DF430E-F770-44FE-AE07-B65EE3CFF5CD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FrUU 4/2020 rd104629930-08-2021 12:34:2130-08-2021 12:34:21Utlåtande FrUU 4/2020 rd─ B 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFrUU 4/2020 rd─ B 1/2020 rd Framtidsutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx27920https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{A6167812-34C9-4B8D-B552-9AEF9CD1D2A1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js