Begränsa sökningen

   

   

  FrUU 3/2020 rd103096903-06-2020 13:47:2503-06-2020 13:47:25Utlåtande FrUU 3/2020 rd─ EÄ 35/2020 rd Godkänts 3.2 UtlåtandeFrUU 3/2020 rd─ EÄ 35/2020 rd Framtidsutskottet Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4310https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E88E38BA-E556-4E92-871A-C5B536711211}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FrUU 5/2020 rd105590408-12-2020 07:52:4808-12-2020 07:52:48Behandlingsinformation RP 146/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx78330https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{2252D0E8-D67F-4C19-842B-BEFE3C05A830}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FrUU 1/2020 rd102629728-10-2020 05:46:0128-10-2020 05:46:01Behandlingsinformation E 61/2019 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande FrUU 1/2020 rd E 61/2019 rd STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx20470https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{89042D50-5AE5-44FC-B440-80017428C51D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FrUU 1/2020 rd102629805-08-2020 14:32:0105-08-2020 14:32:01Utlåtande FrUU 1/2020 rd─ E 61/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeFrUU 1/2020 rd─ E 61/2019 rd Framtidsutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx7350https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{91DF430E-F770-44FE-AE07-B65EE3CFF5CD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FrUU 3/2020 rd103096728-10-2020 05:16:2628-10-2020 05:16:26Behandlingsinformation EÄ 35/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx15180https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{762F5903-2FD6-49C7-94D8-C7A8EB75C34C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FrUU 5/2020 rd105590508-12-2020 07:48:1608-12-2020 07:48:16Utlåtande FrUU 5/2020 rd─ RP 146/2020 rd Godkänts 3.3 UtlåtandeFrUU 5/2020 rd─ RP 146/2020 rd Framtidsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1460https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6E00CC56-03CA-4B07-8A5A-7F711F9D9763}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FrUU 2/2020 rd102537406-08-2020 08:18:5506-08-2020 08:18:55Utlåtande FrUU 2/2020 rd─ SRR 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFrUU 2/2020 rd─ SRR 1/2020 rd Framtidsutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx7250https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E2316235-16EA-49F7-BAEB-9D6D18EB792E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FrUU 2/2020 rd102537328-10-2020 05:46:0528-10-2020 05:46:05Behandlingsinformation SRR 1/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx202110https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7FB40FB6-21A7-4C01-B9AB-D865CC852EC3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FrUU 4/2020 rd104629814-10-2020 11:41:2614-10-2020 11:41:26Behandlingsinformation B 1/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx75130https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{4DFB477A-24BE-43FE-8502-429F9D62B660}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FrUU 4/2020 rd104629914-10-2020 11:38:2714-10-2020 11:38:27Utlåtande FrUU 4/2020 rd─ B 1/2020 rd Godkänts 3.2 UtlåtandeFrUU 4/2020 rd─ B 1/2020 rd Framtidsutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2420https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{A6167812-34C9-4B8D-B552-9AEF9CD1D2A1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js