Begränsa sökningen

   

   

  FsUU 6/2020 rd259097502-12-2020 09:59:0302-12-2020 09:59:03Behandlingsinformation SRR 5/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx36130https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{28FEA1E5-1F6C-4A90-AEC4-84595148255D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 4/2020 rd90453910-11-2020 10:55:3210-11-2020 10:55:32Behandlingsinformation RP 146/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx70190https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{DE12DFE4-A3EA-44E2-9CDF-892D342DE441}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 5/2020 rd105589320-11-2020 10:10:3820-11-2020 10:10:38Behandlingsinformation B 15/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx47170https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{FC7E4E4D-4073-4FAA-8E52-E06EB6F9BEA0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 6/2020 rd259097602-12-2020 09:56:5302-12-2020 09:56:53Utlåtande FsUU 6/2020 rd─ SRR 5/2020 rd Godkänts 3.2 UtlåtandeFsUU 6/2020 rd─ SRR 5/2020 rd Försvarsutskottet Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1240https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{64DEA01F-32B8-4210-8F63-0C87CD291C5B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FsUU 2/2020 rd102988220-01-2021 14:29:0820-01-2021 14:29:08Behandlingsinformation EÄ 35/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx16470https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6E041C68-3853-452D-B089-61E8061031DD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 2/2020 rd102988320-01-2021 14:26:1920-01-2021 14:26:19Utlåtande FsUU 2/2020 rd─ EÄ 35/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFsUU 2/2020 rd─ EÄ 35/2020 rd Försvarsutskottet Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx6430https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{8EFB86B8-E768-426C-BFA1-7F5CE2CBC424}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FsUU 1/2020 rd102711328-10-2020 07:01:0228-10-2020 07:01:02Behandlingsinformation SRR 2/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx179110https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{016B81A7-0E8E-4C5B-BD06-44257A8AD8D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 4/2020 rd90454110-11-2020 10:52:2210-11-2020 10:52:22Utlåtande FsUU 4/2020 rd─ RP 146/2020 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeFsUU 4/2020 rd─ RP 146/2020 rd Försvarsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2360https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B6DDDC52-EE66-4E94-ADB5-6E3E97C6C24E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FsUU 3/2020 rd104105323-09-2020 12:24:2523-09-2020 12:24:25Utlåtande FsUU 3/2020 rd─ B 1/2020 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeFsUU 3/2020 rd─ B 1/2020 rd Försvarsutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Tarkastusvaliokunnalle INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4570https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{1E2F7D15-96D0-4C80-87E3-B4F2F989674E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FsUU 3/2020 rd104105223-09-2020 12:29:0623-09-2020 12:29:06Behandlingsinformation B 1/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx7790https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E081AD18-6EB1-460B-A63F-244DC7C2BF08}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js