Begränsa sökningen

   

   

  FsUU 1/2020 rd102711309-05-2021 18:59:3609-05-2021 18:59:36Utlåtande FsUU 1/2020 rd SRR 2/2020 rd Försvarsutskottet Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx62660https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{016B81A7-0E8E-4C5B-BD06-44257A8AD8D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 2/2020 rd102988309-05-2021 07:37:5509-05-2021 07:37:55Utlåtande FsUU 2/2020 rd─ EÄ 35/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFsUU 2/2020 rd─ EÄ 35/2020 rd Försvarsutskottet Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx21060https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{8EFB86B8-E768-426C-BFA1-7F5CE2CBC424}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FsUU 6/2020 rd259097504-10-2021 06:55:1004-10-2021 06:55:10Utlåtande FsUU 6/2020 rd SRR 5/2020 rd Försvarsutskottet Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx53440https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{28FEA1E5-1F6C-4A90-AEC4-84595148255D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 4/2020 rd90453903-09-2021 00:25:0803-09-2021 00:25:08Utlåtande FsUU 4/2020 rd RP 146/2020 rd Försvarsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021 Det primära målet med att bevara försvarsförmågan är att STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx49460https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{DE12DFE4-A3EA-44E2-9CDF-892D342DE441}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 4/2020 rd90454102-09-2021 15:14:5102-09-2021 15:14:51Utlåtande FsUU 4/2020 rd─ RP 146/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFsUU 4/2020 rd─ RP 146/2020 rd Försvarsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021 Till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx523280https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B6DDDC52-EE66-4E94-ADB5-6E3E97C6C24E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FsUU 3/2020 rd104105209-05-2021 19:18:5709-05-2021 19:18:57Utlåtande FsUU 3/2020 rd B 1/2020 rd Försvarsutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till försvarsutskottet STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx39740https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E081AD18-6EB1-460B-A63F-244DC7C2BF08}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 5/2020 rd105589311-03-2022 09:52:0911-03-2022 09:52:09Utlåtande FsUU 5/2020 rd B 15/2020 rd Försvarsutskottet Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019 I riksdagens justitieombudsmans berättelse konstateras att STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx37640https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{FC7E4E4D-4073-4FAA-8E52-E06EB6F9BEA0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 2/2020 rd102988209-05-2021 19:10:2709-05-2021 19:10:27Utlåtande FsUU 2/2020 rd EÄ 35/2020 rd Försvarsutskottet Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses Grundlagsutskottet har som eget ärende (EÄ STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx56750https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6E041C68-3853-452D-B089-61E8061031DD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 6/2020 rd259097604-10-2021 06:52:3404-10-2021 06:52:34Utlåtande FsUU 6/2020 rd─ SRR 5/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFsUU 6/2020 rd─ SRR 5/2020 rd Försvarsutskottet Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx24220https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{64DEA01F-32B8-4210-8F63-0C87CD291C5B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FsUU 1/2020 rd102711409-05-2021 07:43:1009-05-2021 07:43:10Utlåtande FsUU 1/2020 rd─ SRR 2/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFsUU 1/2020 rd─ SRR 2/2020 rd Försvarsutskottet Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx23820https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{016429D4-B44C-43A5-BA89-9007E361DF12}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js