Begränsa sökningen

   

   

  FvUU 11/2020 rd54724709-05-2021 07:37:5509-05-2021 07:37:55Utlåtande FvUU 11/2020 rd─ E 67/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFvUU 11/2020 rd─ E 67/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx8010https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{85EF1509-0147-497B-9788-666367F68E86}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FvUU 26/2020 rd62738329-09-2021 10:50:4129-09-2021 10:50:41Utlåtande FvUU 26/2020 rd─ RP 184/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFvUU 26/2020 rd─ RP 184/2020 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx14220https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{5721E92E-B62E-492A-B4E3-954D28509909}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FvUU 3/2020 rd103012309-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande FvUU 3/2020 rd─ U 2/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFvUU 3/2020 rd─ U 2/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx15920https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7B64DE85-2B50-41A1-BB06-A877F4C8604A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FvUU 6/2020 rd103138909-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande FvUU 6/2020 rd─ U 10/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFvUU 6/2020 rd─ U 10/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets U-skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx10140https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{82D26A30-B011-4FC9-B2AB-670336C0A6EA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FvUU 15/2020 rd105944309-05-2021 07:32:4409-05-2021 07:32:44Utlåtande FvUU 15/2020 rd─ U 31/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFvUU 15/2020 rd─ U 31/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx11020https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B1D6C935-ADF4-4243-ABD0-76EF5135ED7C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FvUU 28/2020 rd109173019-07-2021 12:13:1619-07-2021 12:13:16Utlåtande FvUU 28/2020 rd─ E 128/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFvUU 28/2020 rd─ E 128/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets utredning: E-skrivelse om kommissionens meddelande om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2110https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{FCF2231B-B8AD-406D-A228-378E7C2B5278}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FvUU 2/2020 rd61070209-05-2021 19:01:3209-05-2021 19:01:32Utlåtande FvUU 2/2020 rd RP 6/2020 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx549190https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{F005764A-21E1-44D2-9237-DAD8D9012418}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FvUU 19/2020 rd57474928-01-2022 13:45:2928-01-2022 13:45:29Utlåtande FvUU 19/2020 rd─ RP 146/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFvUU 19/2020 rd─ RP 146/2020 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx16820https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{BD636B7A-7FAD-4D92-ABED-9BE31F282F59}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FvUU 21/2020 rd258989009-09-2021 13:46:1809-09-2021 13:46:18Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Utlåtande FvUU 21/2020 rd RP 173/2020 rd Förvaltningsutskottet Regeringens STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx574110https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E13E2501-09C9-43BB-8B76-3D3908B33713}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FvUU 4/2020 rd103012609-05-2021 18:52:4309-05-2021 18:52:43Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande FvUU 4/2020 rd U 5/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx21360https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{54B64265-4198-48D9-9913-98A5C275300E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js