Begränsa sökningen

   

   

  GrUB 6/2020 rd59903708-05-2021 11:09:0808-05-2021 11:09:08Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation Ö 4/2020 rd Ö 6/2020 STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx563350https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{AD9B4E1A-3935-4B96-9A25-36823CE56DEA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 4/2020 rd59903008-05-2021 10:56:0508-05-2021 10:56:05Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation Ö 3/2020 rd STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx508180https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{89863F72-B946-43D5-9890-8CF426F11D0A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 10/2020 rd59900408-05-2021 11:08:0508-05-2021 11:08:05Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation Ö 15/2020 rd STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx580190https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{3602852B-F021-429D-ACCD-C3506B52A002}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 26/2020 rd259455508-05-2021 11:37:4508-05-2021 11:37:45Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Reservation 1 Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx305120https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{DEB66479-3C1E-41BF-AAE6-EDD31E7A32E4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 15/2020 rd59901308-05-2021 11:06:2908-05-2021 11:06:29Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation Ö 18/2020 rd STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx456110https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{B144C2EA-D36B-400D-B8A7-426D5A129CA3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 13/2020 rd59376307-05-2021 18:41:0607-05-2021 18:41:06Betänkande GrUB 13/2020 rd─ Ö 16/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 13/2020 rd─ Ö 16/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx182120https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{4321919D-27E0-4020-A36D-EEE701E22129}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 1/2020 rd59900208-05-2021 10:45:3208-05-2021 10:45:32Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Beslut Lagtext Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx312130https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{D5A7C6C8-81BC-4822-81D4-92D14AD4D357}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 3/2020 rd59902608-05-2021 10:48:0808-05-2021 10:48:08Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation Ö 2/2020 rd STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx595140https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{C0A2D727-CF57-43EF-A451-194FF6DF6CFD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 21/2020 rd103491008-05-2021 11:33:3908-05-2021 11:33:39Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Reservation 1 Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation Ö 5 STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx549360https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{5EB693E4-B2E7-4FB9-8100-BA283609B0B4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 14/2020 rd59363007-05-2021 19:01:3707-05-2021 19:01:37Betänkande GrUB 14/2020 rd─ Ö 17/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 14/2020 rd─ Ö 17/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx18260https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{1DF9C220-5A87-4ED7-B538-7F5D8015630A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js