Begränsa sökningen

   

   

  GrUB 16/2020 rd59364207-05-2021 18:56:3107-05-2021 18:56:31Betänkande GrUB 16/2020 rd─ B 2/2019 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 16/2020 rd─ B 2/2019 rd Grundlagsutskottet Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018 INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx21710https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{0CCC6F90-6BFC-4052-96B5-2F3201EA2259}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 13/2020 rd59376307-05-2021 18:41:0607-05-2021 18:41:06Betänkande GrUB 13/2020 rd─ Ö 16/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 13/2020 rd─ Ö 16/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx24810https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{4321919D-27E0-4020-A36D-EEE701E22129}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 12/2020 rd59437707-05-2021 19:22:1207-05-2021 19:22:12Betänkande GrUB 12/2020 rd─ Ö 13/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 12/2020 rd─ Ö 13/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx35010https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{7BB867DE-5669-42E3-AC3D-BB62F54A579B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 3/2020 rd59438707-05-2021 19:22:1307-05-2021 19:22:13Betänkande GrUB 3/2020 rd─ Ö 2/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 3/2020 rd─ Ö 2/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx29020https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{C38B3688-D63A-44CC-8449-9653C49AE2F3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 5/2020 rd59452007-05-2021 18:46:1307-05-2021 18:46:13Betänkande GrUB 5/2020 rd─ Ö 5/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 5/2020 rd─ Ö 5/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx27510https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{E710B036-AAD9-439A-979F-0434201BB7E4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 7/2020 rd59511507-05-2021 18:46:1307-05-2021 18:46:13Betänkande GrUB 7/2020 rd─ Ö 7/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 7/2020 rd─ Ö 7/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx28210https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{E310C375-8088-4BBF-99AE-0E3323539507}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 17/2020 rd102578207-05-2021 18:56:3107-05-2021 18:56:31Betänkande GrUB 17/2020 rd─ Ö 20/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 17/2020 rd─ Ö 20/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx28520https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{DF12582B-E5E3-4386-83C8-CFFB2F3280B5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 20/2020 rd103084015-09-2021 10:27:0115-09-2021 10:27:01Betänkande GrUB 20/2020 rd─ Ö 23/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 20/2020 rd─ Ö 23/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx21720https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{626A5E5A-3F62-4938-BEB2-4DABE7940226}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 21/2020 rd103491107-05-2021 18:41:0507-05-2021 18:41:05Betänkande GrUB 21/2020 rd─ Ö 5/2019 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 21/2020 rd─ Ö 5/2019 rd Grundlagsutskottet Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx38240https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{D3E28351-EE2A-4466-916C-87F4ACC33A96}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 11/2020 rd59900608-05-2021 10:50:3508-05-2021 10:50:35Betänkande GrUB 11/2020 rd Ö 10/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx1105190https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{83C450C0-2440-4CCB-98F4-B4F2C5CD087F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js