Begränsa sökningen

   

   

  KoUB 16/2020 rd103782708-05-2021 11:22:3108-05-2021 11:22:31Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Deltagare Reservation 1 Reservation 2 Andra STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx41180https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{6A9BA978-06D0-4B1B-BBE7-EA40D3A74D0D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUB 5/2020 rd103128808-05-2021 11:23:1008-05-2021 11:23:10Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx28670https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{0CD93277-4E3B-4CFF-9E18-635E3F9C3A4D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUB 2/2020 rd59934408-05-2021 10:53:0808-05-2021 10:53:08Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx440170https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{B8E6B19F-7246-46FF-A5F1-61AFDE5DDAE2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUB 7/2020 rd103174608-05-2021 11:33:5508-05-2021 11:33:55Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Uttalanden, ställningstaganden Deltagare STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx508200https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{8DB58024-E39F-4EEA-A4B9-75442DC15FA8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUB 19/2020 rd259393207-05-2021 18:51:2207-05-2021 18:51:22Betänkande KoUB 19/2020 rd─ RP 177/2020 rd Godkänts 3.4 BetänkandeKoUB 19/2020 rd─ RP 177/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx10490https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{97436C3D-D097-47E7-8D45-0405218752E0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUB 1/2020 rd59949508-05-2021 10:46:2108-05-2021 10:46:21Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx324340https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{AF1037E1-D036-482F-A38D-7C3AB12A7CDB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUB 4/2020 rd103127208-05-2021 11:05:4708-05-2021 11:05:47Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx359270https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{83D494CB-C625-4399-A5A6-25C947286BC7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUB 12/2020 rd57412607-05-2021 18:41:0507-05-2021 18:41:05Betänkande KoUB 12/2020 rd─ RP 186/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeKoUB 12/2020 rd─ RP 186/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx4950https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{74BC7434-9F16-422B-9FA8-675214D00A01}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUB 1/2020 rd59524807-05-2021 19:32:2907-05-2021 19:32:29Betänkande KoUB 1/2020 rd─ RP 106/2019 rd Klart 5.0 BetänkandeKoUB 1/2020 rd─ RP 106/2019 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx103120https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{26765B3D-ABAD-4BF8-9450-09B8D5476C1B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUB 10/2020 rd105142107-05-2021 18:46:1407-05-2021 18:46:14Betänkande KoUB 10/2020 rd─ RP 153/2020 rd Klart 5.1 BetänkandeKoUB 10/2020 rd─ RP 153/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx6360https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{E34C16F6-29D8-4352-B4CF-5CBFC5793333}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js