Begränsa sökningen

   

   

  UtUU 5/2020 rd104261530-09-2020 13:06:4230-09-2020 13:06:42Utlåtande UtUU 5/2020 rd─ B 1/2020 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeUtUU 5/2020 rd─ B 1/2020 rd Utrikesutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3030https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{43C92D84-F450-41EE-BEA5-37C3E38D8291}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  UtUU 7/2020 rd105451613-11-2020 04:52:5013-11-2020 04:52:50Behandlingsinformation RP 146/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Reservation, avvikande mening Utlåtande UtUU 7/2020 rd RP 146/2020 rd STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx68210https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{46FBF5FA-025B-4BAA-A16C-12D1D387A306}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  UtUU 6/2020 rd104292401-10-2020 07:13:5701-10-2020 07:13:57Behandlingsinformation RP 98/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx117120https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{41766196-712E-4F5C-BD49-9C196383E337}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  UtUU 3/2020 rd102682528-10-2020 05:46:5428-10-2020 05:46:54Behandlingsinformation USP 16/2011 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande UtUU 3/2020 rd USP 16/2011 rd STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx17480https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{177E37ED-BEC9-4B47-A395-13A03AAD49A5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  UtUU 6/2020 rd104292601-10-2020 07:11:2401-10-2020 07:11:24Utlåtande UtUU 6/2020 rd─ RP 98/2020 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeUtUU 6/2020 rd─ RP 98/2020 rd Utrikesutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3230https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7D195E66-E19B-4FF9-B37D-F2ACDC8E05DE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  UtUU 2/2020 rd61931830-07-2020 10:29:1630-07-2020 10:29:16Utlåtande UtUU 2/2020 rd─ USP 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeUtUU 2/2020 rd─ USP 1/2020 rd Utrikesutskottet Statsrådets utredning: konsekvensbedömning av Finlands deltagande i en STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3120https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{FC9C9666-D162-4F97-A56B-B2A8B2223A49}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  UtUU 2/2020 rd61171528-10-2020 05:44:0828-10-2020 05:44:08Behandlingsinformation USP 1/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx12660https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6C6FCE9D-3418-4D3B-BCD2-64F9914E4719}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  UtUU 7/2020 rd105451713-11-2020 04:48:4013-11-2020 04:48:40Utlåtande UtUU 7/2020 rd─ RP 146/2020 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeUtUU 7/2020 rd─ RP 146/2020 rd Utrikesutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1960https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{935F3426-97B1-4EFC-8CBC-C4900D6F7E8D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  UtUU 1/2020 rd61927830-07-2020 07:47:3330-07-2020 07:47:33Utlåtande UtUU 1/2020 rd─ USP 21/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeUtUU 1/2020 rd─ USP 21/2019 rd Utrikesutskottet Statsrådets utredning: Finlands deltagande i internationell STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4430https://www.riksdagen.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{EF544AD4-83A8-494A-B6A2-998C3F809EAF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  UtUU 5/2020 rd104261430-09-2020 13:15:5030-09-2020 13:15:50Behandlingsinformation B 1/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.riksdagen.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx87160https://www.riksdagen.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{60C8F70F-F25E-41C3-9784-4A566DBD0985}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js