Folket har makten i en demokrati

Finland är en republik som styrs demokratiskt.
Demokrati betyder att makten tillhör folket,
alltså oss alla.
Vart fjärde år väljer finländarna en riksdag,
som bestämmer om sådant som gäller Finland.

Riksdagen väljer statsminister.
Statsministern leder landets regering.
Regeringen bereder och verkställer de beslut
som riksdagen fattar.
Om riksdagen inte är nöjd med regeringens verksamhet
kan riksdagen upplösa regeringen.

Folket väljer också en president för att sköta landets angelägenheter.
Presidentens viktigaste uppgift är att leda landets utrikespolitik
tillsammans med regeringen.
Republikens president är också försvarsmaktens överbefälhavare.​​​