Nästa plenum tisdag kl. 14​

I andra behandling bland annat temporär ändring av inkomstskattelagen.​

Plenum di​r​ektsän​ds på webben​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Remissdebatt om ändring av vårdgarantin inom primärvården https://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Remissdebatt-om-andringen-av-vardgarantin-.aspxRemissdebatt om ändring av vårdgarantin inom primärvården 18-05-2022 14:50:00
Estlands talman besökte riksdagen https://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Estlands-talman-besökte-riksdagen-17.5.2022.aspxEstlands talman besökte riksdagen 17-05-2022 14:00:00
Riksdagen understöder att Finland ansöker om medlemskap i Natohttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-understoder-att-Finland-ansoker-om-medlemskap-i-Nato.aspxRiksdagen understöder att Finland ansöker om medlemskap i Nato17-05-2022 12:25:00
Webbupptagning från utrikesutskottets presskonferenshttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Utrikesutskottets-presskonferens-17.5.2022.aspxWebbupptagning från utrikesutskottets presskonferens17-05-2022 09:00:00
Utrikesutskottet: Finland bör ansöka om medlemskap i Natohttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Utrikesutskottet-Finland-borde-ansoka-om-medlemskap-i-Nato.aspxUtrikesutskottet: Finland bör ansöka om medlemskap i Nato17-05-2022 08:35:00

​Riksdagsärenden och riksdagsdokument

​​

Riksdagsbehandlingen av statsrådets aktuella redogörelser​​​​

Riksdagen har under våren behandlat statsrådets två redogörelser med anknytning till förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön och det utrikespolitiska läget. Riksdagen beslutade den 17 maj att omfatta statsrådets ståndpunkt att Finland ansöker om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (North Atlantic Treaty Organisation, Nato). Dessutom förutsätter riksdagen att den får aktuell information om hur behandlingen av medlemskapsansökan framskrider.

Mer om riksdagsbehandlingen av redogörelserna​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Aktualitetsredogörelser

Mer information om Aktualitetsredogörelsen​.

Riksdagen behandlar under våren statsrådets två redogörelser.​​​​​​​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocess.​​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Mer information on Riksdagens talman

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Mer information om Riksdagsbiblioteket.

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.