Nästa plenum
tisdag kl. 14

Remissdebatt om regeringens propositioner.

Plenum direktsänds på webben.
​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

LIVE: Jord- och skogsbruksutskottet hör sakkunniga om nätfiskeförbud på saimenvikarens utbredningsområde den 25 september kl. 9.00 https://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Jord--och-skogsbruksutskottet-sakkunniga-medborgarinitiativ-natfiskeforbud-.aspxLIVE: Jord- och skogsbruksutskottet hör sakkunniga om nätfiskeförbud på saimenvikarens utbredningsområde den 25 september kl. 9.00 21-09-2020 11:15:00
Oppositionen interpellerar om regeringens mål för ekonomin och sysselsättningenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Oppositionen-interpellerar-om-regeringens-finans---och-sysselsattningsmal-.aspxOppositionen interpellerar om regeringens mål för ekonomin och sysselsättningen18-09-2020 09:55:00
Statens revisionsverk överlämnade sin årsberättelse till riksdagen https://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/VTV-arsberattelse-2020-till-riksdagen.aspxStatens revisionsverk överlämnade sin årsberättelse till riksdagen 17-09-2020 12:30:00
Finlands delegation i Nordiska rådet föreslår ett gemensamt nordiskt elektroniskt identifieringssystem https://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/NR-gemensamt-nordiskt-elektroniskt-identifieringssystem-.aspxFinlands delegation i Nordiska rådet föreslår ett gemensamt nordiskt elektroniskt identifieringssystem 16-09-2020 07:50:00
Havet i fokus vid Nordiska rådets presidie- och utskottsmötenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/NR--presidie--och-utskottsmoten-september-2020.aspxHavet i fokus vid Nordiska rådets presidie- och utskottsmöten14-09-2020 12:25:00
Riksdagen fick statsministerns upplysning om EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspakethttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/statsministerns-upplysning-om-EUs--aterhamtningspaket.aspxRiksdagen fick statsministerns upplysning om EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket09-09-2020 14:00:00
Remissdebatt om årets femte tilläggsbudgetpropositionhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/femte-tillaggsbudget-2020-remiss.aspxRemissdebatt om årets femte tilläggsbudgetproposition08-09-2020 15:00:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Riksdagens talman​

PuhemiehistöVehM.jpg

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Statsbudgeten​

Riksdagen utövar sin budgetmakt genom statsbudgeten.​​

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocessen.​

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.