Höstsessionen inleds den 6 september​

Riksdagen kan alltid vid behov också sammankallas under sommaruppehållet. Bekanta dig med plenarplanen​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Nordiska rådets president Erkki Tuomioja: Historiker behövs för att undvika missbruk av historienhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Nordiska-Radet-.aspxNordiska rådets president Erkki Tuomioja: Historiker behövs för att undvika missbruk av historien10-08-2022 15:30:00
Talman Vanhanen: Vintern och våren präglades av många stora frågor i riksdagenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Talman-Vanhanen-Vintern-och-våren-präglades-av-många-stora-frågor-i-riksdagen.aspxTalman Vanhanen: Vintern och våren präglades av många stora frågor i riksdagen07-07-2022 12:00:00
Riksdagen godkände ändringar i gränsbevakningslagen och beredskapslagenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-godkände-ändringar-i-gränsbevakningslagen-och-beredskapslagen.aspxRiksdagen godkände ändringar i gränsbevakningslagen och beredskapslagen07-07-2022 11:00:00
Lagändringar för att bemöta hybridpåverkan framskred i plenumhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Lagändringar-för-att-bemöta-hybridpåverkan-framskred-i-plenum.aspxLagändringar för att bemöta hybridpåverkan framskred i plenum05-07-2022 08:00:00
Riksdagen debatterade ändringar i utlänningslagenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-debatterade-andringar-i-utlanningslagen.aspx Riksdagen debatterade ändringar i utlänningslagen27-06-2022 17:00:00

​Riksdagsärenden och riksdagsdokument

​​

Riksdagsbehandlingen av statsrådets aktuella redogörelser​​​​

Riksdagen har under våren behandlat statsrådets två redogörelser med anknytning till förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön och det utrikespolitiska läget. Riksdagen beslutade den 17 maj att omfatta statsrådets ståndpunkt att Finland ansöker om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (North Atlantic Treaty Organisation, Nato). Dessutom förutsätter riksdagen att den får aktuell information om hur behandlingen av medlemskapsansökan framskrider.

Mer om riksdagsbehandlingen av redogörelserna​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Aktualitetsredogörelser

Mer information om Aktualitetsredogörelsen​.

Riksdagen behandlar under våren statsrådets två redogörelser.​​​​​​​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocess.​​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Mer information on Riksdagens talman

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Mer information om Riksdagsbiblioteket.

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.