Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Tidigare budgeter

Tidigare godkända budgeter

Regeringens propositioner i anslutning till statsbudgeten för 2016

RP 30/2015
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016

RP 118/2015
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015)

Regeringens propositioner i anslutning till statsbudgeten för 2015:

RP 131/2014
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015

RP 247/2014
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2015 (RP 131/2014)

Regeringens propositioner i anslutning till statsbudgeten för 2014:

RP 112/2013
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014

RP 193/2013
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2015 (RP 112/2013)

Regeringens propositioner i anslutning till statsbudgeten för 2013:

RP 95/2012
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013

RP 166/2012
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2015 (RP 95/2012)