Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Budgeten 2020

​Statsbudgeten för 2020

Regeringens propositionen om statsbudgeten för 2020 lämnades till riksdagen måndagen den 7 oktober 2019. Riksdagsbehandlingen av budgeten inleddes med remissdebatt tisdagen den 8 oktober.

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. Efter utskottsbehandlingen tas budgetpropositionen på nytt upp i plenum i december.

I regeringens budgetproposition beräknas inkomsterna uppgå till 55,6 miljarder euro, varav skatteinkomsterna utgör 47 miljarder euro. Anslagen till 57,6 miljarder euro, vilket är cirka 2,1 miljarder euro mer än i den ordinarie budgeten för 2019. Budgetproposition uppvisar ett underskott på 2,0 miljarder euro. Statsskulden beräknas uppgå till cirka 109 miljarder euro år 2020.

​Remissdebatt oktober 2019

Riksdagsbehandlingen av nästa års budget inleddes tisdagen den 8 oktober då finansminister Mika Lintilä  (cent) presenterade regeringens proposition till statsbudgeten för 2020. Remissdebatten pågick hela veckan och avslutades fredagen den 10 oktober. Efter remissdebatten remitterades ärendet till  finansutskottet för vidare behandling.

Riksdagsledamöterna kan lämna in budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i budgetpropositionen till och med fredagen den 18 oktober.

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. Efter utskottsbehandlingen tas ärendet på nytt upp i plenum i december.

​Utskottsbehandling

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. När utskottsbehandlingen är slutförd tas ärendet på nytt upp i plenum i december. Som grund för behandlingen ligger då finansutskottets betänkande.

​Budgetmotioner

Inlämningstiden för budgetmotioner gick ut fredagen den 18 oktober. Enligt preliminära räkningar lämnade riksdagsledamöterna i år in sammanlagt cirka 400 budgetmotioner.

Från och med den dag då budgetpropositionen har lämnats till riksdagen har riksdagsledamöterna tio dagar på sig att väcka budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i propositionen. Riksdagsledamöterna kan i sina motioner föreslå ökade eller minskade anslag eller helt nya anslag i statsbudgeten.

Budgetmotionerna behandlas i samband med behandlingen av budgetpropositionen.

Inlämnade budgetmotioner per år:

2018: 630
2017: 536
2016: 459
2015: 363
2014: 538
2013: 576
2012: 602
2011: 551
2010: 1147