Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Budgeten 2018

Statsbudgeten för 2018

Budgetpropositionen för 2018 och anknytande propositioner lämnades till riksdagen tisdag 19.9.2017.

Riksdagen inledde remissdebatten om budgetpropositionen för 2018 och anknytande propositioner onsdagen den 20 september. Remissdebatten avslutades tisdagen den 26 september. Budgethandlingen fortsätter i finansutskottet.

Riksdagsledamöterna kan lämna in budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i budgetpropositionen, senast fredagen den 29 september.

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. Efter utskottsbehandlingen tas budgetpropositionen på nytt upp i plenum i december.

Budgetmotioner

Riksdagsledamöterna lämnade i år in sammanlagt 536 budgetmotioner i anslutning till budgetpropositionen för 2018, vilket är något fler än i fjol.

Budgetmotionen är en motion, där riksdagsledamoten föreslår ökade eller minskade anslag eller helt nya anslag i statsbudgeten.

Budgetmotionerna väcks och behandlas i samband med behandlingen av samma års budgetproposition.

Inlämnade budgetmotioner per år:

2016: 459
2015: 363
2014: 538
2013: 576
2012: 602
2011: 551
2010: 1147

Enda behandling av budgetpropositionen för 2018

Plenum onsdagen den 13 december kl. 12.00 inleds med allmän debatt om hela budgetpropositionen.

Finansutskottets ordförande presenterar betänkandet och därefter fortsätter debatten med gruppanföranden. Övriga inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand hålls i gruppanförandeordning.

Den allmänna debatten om hela budgetpropositionen slutförs onsdagen den 13 december.

Efter den allmänna debatten om hela budgetpropositionen följer de allmänna debatterna om varje huvudtitel där ordföranden till finansutskottets delegationer presenterar betänkandet för ifrågavarande huvudtitel. Den behöriga ministern är i allmänhet närvarande och varje huvudtitel debatteras efter presentationsanförandet.

Den allmänna debatten om huvudtitlarna följer tidsschemat till höger. Den allmänna debatten om huvudtitlarna slutförs den dag de ingår i tidsschemat.

Omröstningarna om huvudtitlarna sker enligt tidsschemat nedan (detaljbehandling). Då framställs ändringsförslagen i fråga om en huvudtitel. När samtliga ändringsförslag gällande en huvudtitel har framställts (och understötts) verkställs omröstningarna.

Omröstningar enligt följande tidsschema:
Fredag 15.12 kl.10 huvudtitlarna 21-23, 24, 25, 26 
Tisdag 19.12 kl.10 huvudtitlarna 28 - 31
Onsdag 20.12 kl.10 huvudtitlarna 27, 32, 33, 35, 36, avdelningarna för inkomster, den allmänna motiveringen.