Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Budgeten 2019

​Statsbudgeten för 2019

Budgetpropositionen för 2019 och anknytande propositioner lämnades till riksdagen den 14 september 2018.

Riksdagen inledde remissdebatten om budgetpropositionen för 2019 och anknytande propositioner tisdagen den 18 september. Remissdebatten avslutades fredagen den 28 september. Budgethandlingen fortsätter i finansutskottet.

Riksdagsledamöterna kan lämna in budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i budgetpropositionen.

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. Efter utskottsbehandlingen tas budgetpropositionen på nytt upp i plenum i december.

Remissdebatt september 2018

Riksdagsbehandlingen av budgeten började tisdagen den 18 september då finansminister Petteri Orpo (saml) presenterade regeringens proposition till statsbudgeten för 2019. Riksdagen avslutade remissdebatten den fredagen den 21 september. Budgetbehandlingen fortsätter i finansutskottet.

Riksdagsledamöterna kan lämna i budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i budgetpropositionen, till och med fredagen den 28 september.

​Utskottsbehandling

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. När utskottsbehandlingen är slutförd tas ärendet på nytt upp i plenum i december.

​Budgetmotioner

Enligt preliminära räkningar lämnade riksdagsledamöterna i år in sammanlagt 630 budgetmotioner, vilket är något fler än i fjol.

Från och med den dag då budgetpropositionen har lämnats till riksdagen har riksdagsledamöterna tio dagar på sig att väcka budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i propositionen. Ledamöterna kan i sina motioner föreslå ökade eller minskade anslag eller helt nya anslag i statsbudgeten.

Inlämnade budgetmotioner per år:

2017: 536
2016: 459
2015: 363
2014: 538
2013: 576
2012: 602
2011: 551
2010: 1147

Enda behandling av budgetpropositionen för 2019

Måndagen den 17 december kl. 14.00 inleds med allmän debatt om hela budgetpropositionen i plenum. Finansutskottets ordförande presenterar betänkandet och därefter fortsätter debatten med gruppanföranden. Övriga inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand hålls i gruppanförandeordning. Den allmänna debatten om hela budgetpropositionen slutförs måndagen den 17 december.

Efter den allmänna debatten om hela budgetpropositionen följer de allmänna debatterna om varje huvudtitel där ordföranden till finansutskottets delegationer presenterar betänkandet för ifrågavarande huvudtitel. Den behöriga ministern är i allmänhet närvarande och varje huvudtitel debatteras efter presentationsanförandet.

Den allmänna debatten om huvudtitlarna följer tidsschemat till höger. Den allmänna debatten om huvudtitlarna slutförs den dag de ingår i tidsschemat.

Omröstningarna om huvudtitlarna sker enligt tidtabellen nedan (detaljbehandling). Då framställs ändringsförslagen i fråga om en huvudtitel. När samtliga ändringsförslag gällande en huvudtitel har framställts (och understötts) verkställs omröstningarna.

Omröstningar enligt följande tidsschema:
Tisdag 18.12 kl.10 huvudtitlarna 21–23 
Onsdag 19.12 kl.10 huvudtitlarna 25–28,32, 35
Torsdag 20.12 kl.10 huvudtitlarna 24, 29–31
Fredag 21.12 kl. 10 huvudtitlarna 33, 36, avdelningarna för inkomster och de allmänna motiveringarna.