Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statsbudgeten

Statsbudgeten

Riksdagen har två huvuduppgifter, att utöva lagstiftningsmakt och att utöva budgetmakt. Riksdagen utövar sin budgetmakt först och främst genom statsbudgeten.
 
Statsbudgetpropositionen behandlas i stort sett på samma sätt som regeringens övriga propositioner, men det finns också vissa särdrag i budgetpropositionens behandling i utskottet och i plenum.

I plenum debatterar riksdagen varje enskild huvudtitel mycket ingående och röstar om alla ändringsförslag som ledamöterna lägger fram. Budgeten kan börja tillämpas när den är antagen av riksdagen och har publicerats i Finlands författningssamling.

 Mer information