Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas budgetmotioner

Riksdagsledamöternas budgetmotioner

Om en riksdagsledamot vill föreslå ändringar i budgetpropositionen kan han eller hon lämna in en budgetmotion. Riksdagsledamöterna kan till exempel föreslå att något anslag ska ökas eller minskas eller att ett helt nytt anslag tas in i budgeten.

Budgetmotionerna ska lämnas in inom tio dagar från det att talmannen i plenum har meddelat att budgetpropositionen har kommit in till riksdagen. Tilläggsbudgetmotioner ska väckas inom fyra dagar.

I plenum remitteras budgetmotionerna till finansutskottet tillsammans med budgetpropositionen. Budgetmotionerna godkänns eller förkastas slutgiltigt då budgetpropositionen behandlas i plenum.

 Riksdagsledamöternas senaste budgetmotioner

BM 11/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för Finsk-svenska handelskammarens verksamhet (170 000 euro)
BM 6/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för Finlands Yrkesfiskarförbund (100 000 euro)
BM 13/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för språkkurser i svenska för att svara på bristen på svenskspråkig arbetskraft (300 000 euro)
BM 7/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förse Estbyvägen i Kyrkslätt med ny beläggning (300 000 euro)
BM 1/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag till vaccinationsalliansen GAVI för att förbättra tillgången till vaccin i utvecklingsländer (500 000 euro)
BM 4/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för restaurering av krigsskadeståndsskonaren Vega samt varvsområdet i Gamla hamn i Jakobstad (200 000 euro)
BM 5/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för projektet konsttestarna (250 000 euro)
BM 3/2019 rd
Budgetmotion om ökat anslag för Ung Företagsamhet rf:s verksamhet i skolor och läroanstalter (200 000 euro)
BM 30/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för fredsarbete (100 000 euro)
BM 31/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för arbete mot kvinnlig omskärelse (80 000 euro)
BM 1/2018 rd
Budgetmotion omökat anslag till bastrafikledshållning för ny vägbeläggning på Masabyvägen (väg 11311) (300 000 euro)
BM 2/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag till bastrafikledshållning för ny vägbeläggning på Porkalavägen (väg 11247) (500 000 euro)
BM 4/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för utveckling av mätmetoder för granskning av inomhusluftens kvalitet (2 000 000 euro)
BM 606/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för förbättring av trafiksäkerheten på Kasnäsvägen i Kimitoöns kommun (7 600 000 euro)
BM 605/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för en gång-, cykel- och mopedväg mellan Nagu och Prostvik (2 800 000 euro)
BM 159/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (32 000 000 euro)
BM 157/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för ett nationellt program för mental hälsa (30 000 000 euro)
BM 156/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för tillgången till skolkuratorer, skolpsykologer, hälsovårdare och sjukskötare (20 000 000 euro)
BM 160/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (2 000 000 euro)
BM 158/2018 rd
Budgetmotion om att minska anslaget för skatteåterbäring till energiintensiva företag (-230 000 000 euro)
BM 165/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för insatser för att upprätta vattenkvaliteten i Östersjön (10 000 000 euro)
BM 161/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (20 000 000 euro)
BM 163/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för restaurering av krigsskadeståndsskonaren Vega samt varvsområdet i Gamla hamn i Jakobstad (2 000 000 euro)
BM 166/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (25 000 000 euro)
BM 170/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för moderskapsförpackning åt asylsökande (40 000 euro)
BM 168/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för privata arbetsförmedlingstjänster (15 000 000 euro)
BM 167/2018 rd
Budgetmotion om att minska anslaget för arbets- och näringsbyråernas omkostnader (-25 000 000 euro)
BM 169/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för vaccinationsupplysning och vaccinationstäckning (200 000 euro)
BM 171/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för grundläggande utkomststöd (27 000 000 euro)
BM 281/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för avräkning till Åland (15 000 000 euro)
BM 378/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra trafiklösningarna i korsningsområdet vid riksväg 8 och stamväg 68 (4 000 000 euro)
BM 475/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förse Estbyvägen—Hilavägen i Kyrkslätt med ny beläggning (300 000 euro)
BM 32/2018 rd
Budgetmotion om att öka intäkterna för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster i och med en höjning av hushållsavdraget (130 000 000 euro)
BM 33/2018 rd
Budgetmotion om att minska intäkterna för arvs- och gåvoskatt    (-74 000 000 euro)
BM 35/2018 rd
Budgetmotion om att sänka intäkterna för energiskatter (110 000 000 euro)
BM 34/2018 rd
Budgetmotion om minskade intäkter för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster (-90 000 000 euro)
BM 40/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslagen för flyktingkvoten (3 200 000 euro)
BM 36/2018 rd
Budgetmotion om att öka intäkterna för överlåtelseskatt till följd av slopad befrielse på skatt för köp av första bostad (95 000 000 euro)
BM 38/2018 rd
Budgetmotion  om  att  minska  höjningen  av  Finnfunds  kapital (-10 000 000 euro)
BM 37/2018 rd
Budgetmotion om att minska anslaget för statsrådets utvecklings- och forskningsverksamhet (-7 000 000 euro)
BM 39/2018 rd
Budgetmotion om att minska anslaget för finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (-130 000 000 euro)
BM 41/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för den frivilliga försvarsverksamheten (400 000 euro)
BM 42/2018 rd
Budgetmotion om att minska anslaget för statsandelar till kommunerna för ordnande av basservicen (-50 000 000 euro)
BM 43/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (25 000 000 euro)
BM 44/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för statsunderstöd till Svenska Finlands Folkting (100 000 euro)
BM 47/2018 rd
Budgetmotion om att minska anslaget för statsborgen för studielån (-23 000 000 euro)
BM 50/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (10 000 000 euro)
BM 51/2018 rd
Budgetmotion om ökat anslag för landsbygdsrådgivning (2 000 000 euro)
BM 54/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för minskning av vattendragens näringsämneshalter genom reduceringsfiske (100 000 euro)
BM 55/2018 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för utveckling av Ekenäs skärgårds nationalparks verksamhet på Jussarö (500 000 euro)

 Mer information