Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Budgetlagar i anslutning till budgetpropositionen

Budgetlagar i anslutning till budgetpropositionen

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen en rad anknytande budgetlagar till riksdagen för behandling. En budgetlag kan beskrivas som en lag som bestämmer anslagsnivån för ett visst eller till och med flera moment i budgeten. I t.ex. barnbidragslagen bestäms hur mycket som betalas i månatligt barnbidrag per barn och hur länge bidrag betalas ut.

Budgetlagarna remitteras till fackutskott enligt det område de hänför sig till. Till exempel barnbidragslagen, som beretts i social- och hälsovårdsministeriet, remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. En betydande del av budgetutgifterna spikas redan när budgetlagarna efter behandlingen i utskott antas i plenum.

Budgetlagarna är inte den enda vägen för fackutskotten att påverka budgeten. De kan också lämna utlåtande till finansutskottet om budgetpropositionen till den del den hänför sig till deras respektive behörighetsområde. Det ska ske inom 30 dagar från det att budgetpropositionen remitterades till finansutskottet.

 Mer information