​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Nästa plenum

Loading...

Dagordning DO 84/2022 rd Plenum Torsdag 7.7.2022 kl. 10.00

1. Namnupprop

2. Meddelanden

2.1. Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 29.6.2022 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 6/2022 rd Statsrådets redogörelse Klimatneutralt Finland 2035 – den nationella klimat- och energistrategin. 

2.2. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 198, 203, 271, 274, 278, 279, 281-285, 287, 290, 292-297, 299-307, 309, 311-314, 316, 319, 321, 323-325, 330, 333, 340, 343, 348/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen

Regeringens propositionRP 94/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 57/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 16/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 63/2022 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och förslag till motiveringen) 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av finansieringslagstiftningen i anslutning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Regeringens propositionRP 68/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till motiveringen och förslag till uttalanden) (endast voteringar) 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa arrangemang för tryggande av försörjningsberedskapen inom finansbranschen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 104/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2022 rd
Andra behandlingen

7. Fyllnadsval till Utrikespolitiska institutets styrelse

ValVAL 34/2022 rd
Val

8. Avbrytande av riksmöte

Riksdagsarbete diverseRAD 1/2022 rd
Enda behandling

9. Nästa plenum

Senast publicerat 2022-07-07 06:58:32