Plenarprotokoll

​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
87
2020 rd
Plenum
Torsdag 4.6.2020 kl. 16.00—20.52
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.52. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.59) och förste vice talman Antti Rinne (17.59—20.52). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-306172
Bilaga 1A
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Sanna
Marin
finansminister
Katri
Kulmuni
utrikesminister
Pekka
Haavisto
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
arbetsminister
Tuula
Haatainen
undervisningsminister
Li
Andersson
inrikesminister
Maria
Ohisalo
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om hur EU:s återhämtningspaket påverkar Finlands ekonomi (Ari Koponen saf)
Muntligt spörsmål
MFT 76/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om regeringens sysselsättningsåtgärder (Kai Mykkänen saml)
Muntligt spörsmål
MFT 77/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Finlands skuldsättning (Peter Östman kd)
Muntligt spörsmål
MFT 78/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om främjande av lokala avtal (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
MFT 79/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om utrotande av rasism (Veronica Rehn-Kivi sv)
Muntligt spörsmål
MFT 80/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Aktuell debatt om EU:s återhämtningsfond
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Övrigt ärende: Biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar
Övrigt ärende
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 60/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 5.6.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.52. 
Senast publicerat 2020-06-05 09:21:07

 Senaste plenarprotokoll

PR 87/2020 rd
Torsdag 4.6.2020 kl. 16.00—20.52
PR 86/2020 rd
Onsdag 3.6.2020 kl. 16.50—17.52
PR 85/2020 rd
Onsdag 3.6.2020 kl. 14.01—16.38
PR 84/2020 rd
Tisdag 2.6.2020 kl. 14.00—16.33
PR 83/2020 rd
Fredag 29.5.2020 kl. 10.00—13.17
PR 82/2020 rd
Torsdag 28.5.2020 kl. 16.00—18.11
PR 81/2020 rd
Onsdag 27.5.2020 kl. 14.02—17.18
PR 80/2020 rd
Tisdag 26.5.2020 kl. 16.20—19.24
PR 79/2020 rd
Tisdag 26.5.2020 kl. 14.01—16.10
PR 78/2020 rd
Måndag 25.5.2020 kl. 14.15—19.16
PR 77/2020 rd
Måndag 25.5.2020 kl. 14.00—14.03
PR 76/2020 rd
Onsdag 20.5.2020 kl. 14.51—17.43
PR 75/2020 rd
Onsdag 20.5.2020 kl. 14.00—14.39
PR 74/2020 rd
Tisdag 19.5.2020 kl. 14.00—17.29
PR 73/2020 rd
Torsdag 14.5.2020 kl. 16.00—18.40