​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...

Plenarprotokollets huvudsida PR 165/2022 rd Plenum Torsdag 9.2.2023 kl. 16.00—19.07

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.07. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.02), förste vice talman Antti Rinne (17.02—17.59) och talman Matti Vanhanen (17.59—19.07). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2023-AK-10564Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto arbetsminister Tuula Haatainen familje- och omsorgsminister Krista Kiuru näringsminister Mika Lintilä kommunminister Sirpa Paatero minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson miljö- och klimatminister Maria Ohisalo jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen försvarsminister Mikko Savola 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1. Muntlig fråga om regeringens familjepolitik (Riikka Purra saf)

Muntligt spörsmålMFT 244/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2. Muntlig fråga om regeringens utgiftsökningar (Sinuhe Wallinheimo saml)

Muntligt spörsmålMFT 245/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3. Muntlig fråga om regeringens upplåning (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 246/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4. Muntlig fråga om screening av prostatacancer (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 247/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5. Muntlig fråga om utbildning av yrkeskunniga (Hanna Holopainen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 248/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6. Muntlig fråga om högskoleplatserna och kvoten för förstagångssökande (Anders Adlercreutz sv)

Muntligt spörsmålMFT 249/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära kostnadsstöd för jordbruket och vattenbruket

Regeringens propositionRP 327/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

4. Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Statsrådets redogörelseSRR 11/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 35/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 11/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 114/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 124/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 37/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag

Regeringens propositionRP 250/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 21/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 250/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 248/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 22/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 248/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om företagssanering och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 251/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 27/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 251/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Sverige om ändring av överenskommelsen om taxitrafik samt med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen

Regeringens propositionRP 262/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 18/2022 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände ändringen av överenskommelsen i proposition RP 262/2022 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 262/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagändringar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde till följd av ändringen av lotterilagen

Regeringens propositionRP 282/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 21/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 282/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 269/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 43/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 269/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Regeringens propositionRP 138/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 44/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget 1. i proposition RP 138/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 2. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 321/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 19/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 321/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap 1 § i arbetsavtalslagen och 13 kap 15 § i lagen om sjöarbetsavtal

Regeringens propositionRP 215/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 24/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 215/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket och av 7 och 37 § i universitetslagen

Regeringens propositionRP 96/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 26/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 96/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport

Regeringens propositionRP 260/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 27/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 260/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning

LagmotionLM 43/2022 rdHeikki Vestman saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

18. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 10.2.2023 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.07. 

Senast publicerat 2023-03-21 10:48:25