Plenarprotokoll

​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
91
2020 rd
Plenum
Onsdag 10.6.2020 kl. 14.00—20.50
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.50. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.00—15.59 och 18.00—20.01) och talman Anu Vehviläinen (15.59—18.00 och 20.01—20.50). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-307482
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-307503
Förslag till uttalanden 5.6.2020
Bilaga 3A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 65/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i lagen om inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b och 4 c § i lag om utkomstskydd för arbetslösa, ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 50/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Maria Guzeninas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i ekonomiutskottet
Begäran om befrielse
BEF 11/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Anu Vehviläinens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i social- och hälsovårdsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 12/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Antti Kurvinens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet
Begäran om befrielse
BEF 13/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Arto Pirttilahtis begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet
Begäran om befrielse
BEF 14/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Markus Lohis begäran om befrielse från uppdraget som medlem i grundlagsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 15/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Mikko Savolas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i grundlagsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 16/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Anu Vehviläinens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i revisionsutskottet och miljöutskottet
Begäran om befrielse
BEF 17/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.6.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa temporära bestämmelser som gäller skatteuppbörd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.6.2020. 
23
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 11.6.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.50. 
Senast publicerat 2020-07-01 11:51:10

 Senaste plenarprotokoll

PR 104/2020 rd
Fredag 26.6.2020 kl. 10.00—13.01
PR 103/2020 rd
Torsdag 25.6.2020 kl. 12.01—19.38
PR 102/2020 rd
Onsdag 24.6.2020 kl. 11.59—16.28
PR 101/2020 rd
Tisdag 23.6.2020 kl. 19.44—20.00
PR 100/2020 rd
Tisdag 23.6.2020 kl. 15.40—19.38
PR 99/2020 rd
Tisdag 23.6.2020 kl. 14.00—15.32
PR 98/2020 rd
Måndag 22.6.2020 kl. 14.02—18.02
PR 97/2020 rd
Onsdag 17.6.2020 kl. 15.05—15.22
PR 96/2020 rd
Onsdag 17.6.2020 kl. 13.59—14.58
PR 95/2020 rd
Tisdag 16.6.2020 kl. 17.04—18.44
PR 94/2020 rd
Tisdag 16.6.2020 kl. 14.02—16.54
PR 93/2020 rd
Fredag 12.6.2020 kl. 13.00—13.04
PR 92/2020 rd
Torsdag 11.6.2020 kl. 16.00—18.32
PR 91/2020 rd
Onsdag 10.6.2020 kl. 14.00—20.50
PR 90/2020 rd
Tisdag 9.6.2020 kl. 14.10—19.57