Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Plenarprotokoll

​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
12
2020 rd
Plenum
Tisdag 25.2.2020 kl. 14.00
1
Namnupprop
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 54/2019 rd) med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
Regeringens proposition
Remissdebatt
5
Klimatårsberättelse 2019
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
6
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Lagmotion
Sari
Essayah
kd
m.fl.
Remissdebatt
7
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift
Lagmotion
Kalle
Jokinen
saml
m.fl.
Remissdebatt
8
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
9
Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
12
Nästa plenum
Senast publicerat 2020-02-25 20:18:06

 Senaste plenarprotokoll

PR 12/2020 rd
Tisdag 25.2.2020 kl. 14.00
PR 11/2020 rd
Fredag 21.2.2020 kl. 13.00—13.28
PR 10/2020 rd
Torsdag 20.2.2020 kl. 15.59—19.11
PR 9/2020 rd
Onsdag 19.2.2020 kl. 13.59—18.38
PR 8/2020 rd
Tisdag 18.2.2020 kl. 14.00—17.26
PR 7/2020 rd
Fredag 14.2.2020 kl. 13.00—13.25
PR 6/2020 rd
Torsdag 13.2.2020 kl. 16.00—18.47
PR 5/2020 rd
Onsdag 12.2.2020 kl. 14.01—19.17
PR 4/2020 rd
Tisdag 11.2.2020 kl. 13.59—18.47
PR 3/2020 rd
Fredag 7.2.2020 kl. 13.02—13.05
PR 2/2020 rd
Torsdag 6.2.2020 kl. 16.02—17.01
PR 1/2020 rd
Tisdag 4.2.2020 kl. 12.01—13.43
PR 87/2019 rd
Fredag 20.12.2019 kl. 10.00—11.21
PR 86/2019 rd
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00—21.03
PR 85/2019 rd
Onsdag 18.12.2019 kl. 10.00—1.00