​​​​

​Kommande plenum

På den här hittar du nästa dagordning och plenarplanen för de närmaste veckorna. Ändringar möjliga.

Loading...

PlenarplanPlenum Plenarplan för veckorna 21—26/2022

Vecka 21

Tisdag 24.5.2022 kl. 14.00 

Plenum. Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 78 och 77/2022 rd). Första behandling av lagförslag (JsUB 3/2022 rd, RP 56/2022 rd). Andra behandling av lagförslag (FjUB 9/2022 rd, RP 37/2022 rd; FjUB 10/2022 rd, RP 52/2022 rd). Remissdebatt om lagmotioner (LM 21, 26 och 27/2022 rd).

Onsdag 25.5.2022 kl. 14.00 

Plenum. Voteringar. Remissdebatt om nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2021 (B 11/2022 rd). Enda behandling (ShUB 8/2022 rd, B 3/2022 rd). Remissdebatt om lagmotioner (LM 55/2021 rd, LM 10/2022 rd).

Fredag 27.5.2022 kl. 13.00 

Inget plenum.

Kristi himmelsfärdsdag 26.5.2022 

Vecka 22

Tisdag 31.5.2022 kl. 14.00 

Plenum. Remissdebatt om en andra tilläggsbudget för 2022.

Onsdag 1.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 2.6.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 3.6.2022 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 23

Tisdag 7.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 8.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 9.6.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 8.6.2022 inget plenum 

Samlingspartiets partikongress i Kalajoki 10. — 12.6.2022 Centerns partikongress i Villmanstrand 10. — 12.6.2022 Vänsterförbundets partikongress i Björneborg 10. — 12.6.2022 

Vecka 24

Tisdag 14.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 15.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 16.6.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 17.6.2022 kl. 13.00 

Plenum.

Betänkanden som ska behandlas före sommaruppehållet bordläggs fredag 17.6.2022 

Vecka 25

Tisdag 21.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 22.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 23.6.2022 kl. 10.00 

Plenum vid behov.

Europarådets parlamentariska församling möts i Strasbourg 20. — 24.6.2022 Europa-rådet 23. — 24.6.2022 

Vecka 26

Måndag 27.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Tisdag 28.6.2022 kl. 10.00 

Plenum vid behov.

Onsdag 29.6.2022 kl. 10.00 

Plenum vid behov.

Nordiska rådets möten 27. - 30.6.2022 Riksdagen inleder höstsessionen tisdag 6.9.2022 
 
Senast publicerat 2022-05-20 13:42:22