Kommande plenum

​Kommande plenum

På den här hittar du nästa dagordning och plenarplanen för de närmaste veckorna. Ändringar möjliga.

Loading...
Plenarplan
Plenum
Plenarplan för veckorna 14—27/2020
Onsdag 1.4.2020 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om ibruktagningsförordningar (Ö 11 - 14/2020 rd), statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom (Ö 15/2020 rd) och Regeringens proposition med förslag till lag om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff (RP 29/2020 rd).
Torsdag 2.4.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund. Meddelanden och remissdebatt om brådskande regeringens propositioner. Möjlig enda behandling av betänkaden. Andra behandling av lagförslag.
Fredag 3.4.2020 kl. 13.00
Plenum.Bordläggning av betänkande.
Fredag 3.4.2020 kl. 15.00
Plenum.Enda behandling av betänkande. Första behandling av betänkande. Möjlig remissdebatt om brådskande regeringens propositioner.
Vecka 15
Måndag 6.4.2020
Plenum.
Tisdag 7.4.2020
Plenum.
Onsdag 17.4.2020
Plenum.
Torsdag 17.4.2020
Plenum.
Vecka 16
Tisdag 14.4.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 15.4.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 16.4.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 17.4.2020 kl. 13.00
Plenum.
INSTÄLLT IPU:s 142:e församling i Genéve 16. — 24.4.2020
Vecka 17
Tisdag 21.4.2020 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2021 – 2024.
Onsdag 22.4.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 23.4.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 24.4.2020 kl. 13.00
Plenum.
INSTÄLLT Europarådets parlamentariska församling möts i Strasbourg 20. — 24.4.2020
Riksdagen och statsrådets kansli har kommit överens om att brådskande propositioner (som avses bli behandlade under vårsessionen) ska lämnas till riksdagen senast torsdag 23.4.2020
Vecka 18
Tisdag 28.4.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 29.4.2020 kl. 14.00
Plenum.
Första maj 1.5.2020
Vecka 19
Tisdag 5.5.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 6.5.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 7.5.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 8.5.2020 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 20
Tisdag 12.5.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 13.5.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 14.5.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 15.5.2020 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 21
Tisdag 19.5.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 20.5.2020 kl. 14.00
Plenum.
Fredag 22.5.2020 kl. 13.00
Plenum vid behov.
Kristi himmelsfärdsdag 21.5.2020
Vecka 22
Tisdag 26.5.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 27.5.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 28.5.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 29.5.2020 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 23
Tisdag 2.6.2020 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om en tilläggsbudget för 2020.
Onsdag 3.6.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 4.6.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Vecka 24
Tisdag 9.6.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 10.6.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 11.6.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Bordläggning av betänkanden som ska behandlas före sommaruppehållet 11.6.2020
SDP:s partikongress i Tammerfors 12. — 14.6.2020
Vecka 25
Tisdag 16.6.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 17.6.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 18.6.2020 kl. 10.00
Plenum vid behov.
Europa-rådet 18. — 19.6.2020
Vecka 26
Tisdag 23.6.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 24.6.2020 kl. 12.00
Plenum.
Torsdag 25.6.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 26.6.2020 kl. 10.00
Plenum.
Nordiska rådets möten 22. — 23.6.2020
Europarådets parlamentariska församling möts i Strasbourg 22. — 26.6.2020
Vecka 27
Måndag 29.6.2020 kl. 12.00
Plenum vid behov.
Tisdag 30.6.2020 kl. 10.00
Plenum vid behov.
Senast publicerat 2020-03-31 17:03:06