​Kommande plenum

På den här hittar du nästa dagordning och plenarplanen för de närmaste veckorna. Ändringar möjliga.

Loading...
Plenarplan
Plenum
Plenarplan för veckorna 44—52/2020
Nordiska rådets fjärrmöte (session i Reykjavik inställt) 26. — 29.10.2020
Plenifritt 26. — 1.11.2020
Den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 lämnas till riksdagen torsdag 29.10.2020
Vecka 45
Tisdag 3.11.2020 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 173 inkl. debatt; RP 189, RP 186, RP 187, RP 188, RP 185 och RP 175/2020 rd). Första behandling av lagförslag (JsUB 8/2020 rd– RP 125/2020 rd; FvUB 17/2020 rd – RP127/2020 rd). Andra behandling av lagförslag (GrUB 24/2020 rd – RP 118/2020 rd; EkUB 25/2020 rd – RP 104/2020 rd; EkUB 26/2020 rd – RP 134/2020 rd).
Onsdag 4.11.2020 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle (SRR 3/2020 rd, inkl. debatt). Enda behandling medborgarinitiativet Förbjud könsstympning av flickor (LaUB 6/2020 rd, MI 1/2019 rd, inkl. debatt). Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 183 och RP184/2020 rd).
Torsdag 5.11.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 6.11.2020 kl. 13.00
Plenum. Votering (LaUB 6/2020 rd, MI 1/2019 rd).
Vecka 46
Tisdag 10.11.2020 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020.
Onsdag 11.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 12.11.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 13.11.2020 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 47
Tisdag 17.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 18.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 19.11.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 20.11.2020 kl. 13.00
Plenum.
Den kompletterande budgetpropositionen lämnas till riksdagen torsdag 19.11.2020
Vecka 48
Tisdag 24.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 25.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 26.11.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 27.11.2020 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 49
Måndag 30.11.2020 kl. 14.00
Plenum vid behov.
Tisdag 1.12.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00
Plenum. Oppositionsgruppernas alternativbudgetar.
Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 4.12.2020 kl. 13.00
Plenum.
Bordläggning av betänkanden som gäller budgetlagar 1.12.2020
Vecka 50
Måndag 7.12.2020 kl. 14.00
Plenum vid behov.
Tisdag 8.12.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 9.12.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 10.12.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntling frågestund.
Fredag 11.12.2020 kl. 13.00
Plenum.
Bordläggning av betänkanden som ska behandlas före årsskiftet 8.12.2020
Vecka 51
Måndag 14.12.2020 kl. 14.00
Plenum. Bordläggning av finansutskottets budgetbetänkande.
Tisdag 15.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Onsdag 16.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Torsdag 17.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Fredag 18.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Vecka 52
Måndag 21.12.2020 kl. 14.00
Plenum.
Tisdag 22.12.2020 kl. 10.00
Plenum vid behov.
Vårsessionen inleds (presidieval) 2.2.2021
Öppnande av riksmötet 3.2.2021
Senast publicerat 2020-10-23 14:10:29