Kommande plenum

​Kommande plenum

På den här hittar du nästa dagordning och plenarplanen för de närmaste veckorna. Ändringar möjliga.

Loading...
Plenarplan
Plenum
Plenarplan för veckorna 36—52/2020
Vecka 36
Tisdag 1.9.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 2.9.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 3.9.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Samlingspartiets partikongress i Björneborg 4. — 6.9.2020
Centerns partikongress i Uleåborg 4. — 6.9.2020
Gröna förbundets partikongress i Joensuu 4. — 6.9.2020
Vecka 37
Tisdag 8.9.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 9.9.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 10.9.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 11.9.2020 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 38
Tisdag 15.9.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 16.9.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 17.9.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 18.9.2020 kl. 13.00
Plenum.
Riksdagens motionsdag torsdag 17.9.2020
Vecka 39
Tisdag 22.9.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 23.9.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 24.9.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 25.9.2020 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 40
Tisdag 29.9.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 30.9.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 1.10.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 2.10.2020 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 41
Tisdag 6.10.2020 kl. 12.00
Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021 och anknytande propositioner med förslag till budgetlagar.
Onsdag 7.10.2020 kl. 10.00
Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021 och anknytande propositioner med förslag till budgetlagar.
Torsdag 8.10.2020 kl. 10.00
Plenum. Remissdebatten om budgetpropositionen för 2021 och anknytande propositioner med förslag till budgetlagar fortsätter. (Paus i plenum kl. 13 - 16). Muntlig frågestund kl. 16 - 17. Remissdebatten fortsätter.
Fredag 9.10.2020 kl. 13.00
Plenum. Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021 och anknytande propositioner med förslag till budgetlagar.
Budgetpropositionen för 2021 och de anknytande propositionerna med förslag till budgetlagar lämnas till riksdagen måndag 5.10.2020
Interparlamentariska unionens 143:e församling i Kigali Ruanda 11. — 15.10.2020
Vecka 42
Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 14.10.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 15.10.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 16.10.2020 kl. 13.00
Plenum.
Europarådets parlamentariska församling i Strasbourg 12. — 16.10.2020
Riksdagen och statsrådets kansli har kommit överens om att brådskande propositioner (som avses bli behandlade under höstsessionen) ska lämnas till riksdagen senast torsdag 15.10.2020
Vecka 43
Tisdag 20.10.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 21.10.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 22.10.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 23.10.2020 kl. 13.00
Plenum.
Nordiska rådets sessioner i Reykjavik 26. — 29.10.2020
Plenifritt 26.10. — 1.11.2020
Den femte tilläggsbudgetpropositionen för 2020 lämnas till riksdagen torsdag 29.10.2020
Vecka 45
Tisdag 3.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 4.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 5.11.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 6.11.2020 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 46
Tisdag 10.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 11.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 12.11.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 13.11.2020 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 47
Tisdag 17.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 18.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 19.11.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 20.11.2020 kl. 13.00
Plenum.
Den kompletterande budgetpropositionen lämnas till riksdagen torsdag 19.11.2020
Vecka 48
Tisdag 24.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 25.11.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 26.11.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 27.11.2020 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 49
Tisdag 1.12.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 3.12.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 4.12.2020 kl. 13.00
Plenum.
Bordläggning av betänkanden som gäller budgetlagar 1.12.2020
Vecka 50
Tisdag 8.12.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 9.12.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 10.12.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 11.12.2020 kl. 13.00
Plenum.
Bordläggning av betänkanden som ska behandlas före årsskiftet 8.12.2020
Vecka 51
Måndag 14.12.2020 kl. 14.00
Plenum. Bordläggning av finansutskottets budgetbetänkande.
Tisdag 15.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Onsdag 16.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Torsdag 17.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Fredag 18.12.2020 kl. 10.00
Plenum.
Vecka 52
Måndag 21.12.2020 kl. 14.00
Plenum.
Tisdag 22.12.2020 kl. 10.00
Plenum vid behov.
Vårsessionen inleds (presidieval) 2.2.2021
Öppnande av riksmötet 3.2.2021
Senast publicerat 2020-06-26 12:39:05