Plenarplan för valperioden

12.1.2021

(med reservation för ändringar)

(Till den del tiderna avviker från normala veckor med plenum tisdag–fredag eller särskilda arrangemang/tidsfrister gäller)


​​

Höstsessionen 2021

Tis. 7.9           Höstsessionen inleds

Vecka 37/38  Budgetpropositionen och budgetlagar lämnas

Tors. 21.10    Brådskande propositioner lämnas

Vecka 44       Plenifritt

Vecka 46/47  Alternativa budgetar

Tis. 30.11       Bordläggning av betänkanden om budgetlagar

Tis. 7.12         Bordläggning av brådskande betänkanden

Mån. 13.12    Plenum. Bordläggning av FiUB (om budgeten)

Mån. 20.12    Plenum

Tis. 21.12       Eventuellt plenum


Vårsessionen 2022

Tis. 1.2           Sessionen inleds (presidieval)

Ons. 2.2         Öppnande av riksmötet

April               Planen för de offentliga finanserna lämnas

Vecka 15       Plenifritt

Tors. 21.4      Brådskande propositioner lämnas

Fre. 27.5        Eventuellt plenum

Fre. 17.6        Bordläggning av betänkanden som ska behandlas före sommaruppehållet

Mån. 20.6      Plenum

Tors. 23.6      Eventuellt plenum

Mån. 27.6      Plenum

Ons. 29.6       Eventuellt plenum

Tors. 30.6      Eventuellt plenum

Höstsessionen 2022

Tis. 6.9           Höstsessionen inleds

Vecka 37/38  Budgetpropositionen och budgetlagar lämnas

Tors. 20.10    Brådskande propositioner lämnas

Vecka 44       Plenifritt

17.11             De sista propositionerna som ska behandlas under valperioden    lämnas

Vecka 46/47  Alternativa budgetar

Tis. 29.11       Bordläggning av betänkanden om budgetlagar

Fre. 2.12        Bordläggning av brådskande betänkanden

Mån. 12.12    Plenum

Tis. 13.12       Bordläggning av FiUB (om budgeten)

Mån. 19.12    Plenum

Tors. 22.12    Eventuellt plenum


Riksmötet 2022 fortsätter (2023)

Tis. 10.1         Riksmötet fortsätter

Mån. 6.2        Eventuellt plenum

Mån. 13.2      Plenum

Mån. 20.2      Plenum. Bordläggning av betänkanden

Mån. 27.2      Plenum

Fre. 3.3          Sessionen avslutas

Sön. 2.4         Riksdagsval

Ons. 5.4         Valresultatet fastställs

[7–10.4          Påsk]

Tis. 11.4         Inlämning och granskning av fullmakter

Ons. 12.4       Presidieval

Tors. 13.4      Öppnande av riksmötet