Plenum

Riksdagens plenum är huvudforumet för riksdagens lagstiftningsarbete och aktuella politiska debatter. Riksdagen samlas till plenum i regel tisdag och onsdag klockan 14.00, torsdag klockan 16.00 och fredag klockan 13.00. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund. ​

Alla plenum direktsänds på riksdagens webbplats. Direktsändningen från plenum och upptagningarna från tidigare plenum hittar du via länkarna till höger.​

​Plenum under coronaepidemin ​

Riksdagens talmanskonferens har fredagen den 24 september beslutat att alla platser i plenisalen är i bruk igen från och med den 5 oktober. På grund av coronaläget har endast 74 riksdagsledamöter varit samtidigt närvarande i plenisalen. ​ 

På den här sidan finns information om pågående eller nästa plenum. Ärendena på dagordningen behandlas i ordningsföljd. Vid varje ärendepunkt finns en förteckning över de riksdagsledamöter som begärt ordet eller hållit anförande. Då behandlingen av ärendet är avslutad uppdateras ärendepunkten med det beslut som fattats samt med en länk till protokollet. Riksdagsledamöternas anföranden publiceras i plenarprotokollet.