Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Plenum

​Plenum

Riksdagens plenum är huvudforumet för riksdagens lagstiftningsarbete och aktuella politiska debatter. Plenum direktsänds på riksdagens webbplats. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Direktsändningen från plenum och upptagningarna från tidigare plenum hittar du via länkarna nedan:

Direktsändning från plenum
Webbupptagningar från plenum

 

Loading...
2020/12
637178814750000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*' AND Eduskuntatunnus='DO 12/2020 rd*'
Dagordning
DO
12
2020 rd
Plenum
Tisdag 25.2.2020 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 54/2019 rd) med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
Regeringens proposition
Remissdebatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
Regeringens proposition
Remissdebatt
5
Klimatårsberättelse 2019
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation) 
6
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Lagmotion
Sari
Essayah
kd
m.fl.
Remissdebatt
7
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift
Lagmotion
Kalle
Jokinen
saml
m.fl.
Remissdebatt
8
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
9
Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
12
Nästa plenum
Senast publicerat 2020-02-25 10:57:15