​Plenum

Riksdagens plenum är huvudforumet för riksdagens lagstiftningsarbete och aktuella politiska debatter. Plenum direktsänds på riksdagens webbplats. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Direktsändningen från plenum och upptagningarna från tidigare plenum hittar du via länkarna till höger.​ 

​Plenum under coronaepidemin ​

Med anledning av det rådande coronaläget har riksdagens talmanskonferens beslutat att endast nödvändiga och brådskande ärenden tas upp i plenum under tiden 1.3-28.3.2021. För att säkerställa tillräckliga avstånd mellan riksdagsledamöterna i plenisalen har riksdagsgrupperna kommit överens om att högst 74 riksdagsledamöter deltar i plenum samtidigt. Det här betyder cirka en tredjedel av rikdagsledamöterna.