Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ändringen av arbetsavtalslagens paragraf om uppsägning godkänd

Publicerad 18.12.2018 16:20
Redigerad 19.12.2018 09:43

Ändringen av arbetsavtalslagens paragraf om uppsägning godkänd

​Riksdagen har godkänt ändringen av arbetsavtalslagens paragraf om uppsägning på personbaserade grunder med rösterna 102-72.

Härefter beaktas antalet anställda hos arbetsgivaren samt arbetsgivarens och arbetstagarens omständigheter som en helhet vid den sammantagna bedömningen av om grunden är saklig och vägande på det sätt som förutsätts av uppsägningsgrunder.

Godtyckliga uppsägningar kommer inte heller i fortsättningen att vara tillåtna. Den förteckning över förbjudna uppsägningsgrunder som finns i lagen ska även framöver tillämpas i företag av alla storlekar.

Lagförslaget godkändes enligt arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 10/2018.

Omröstningsresultatet

Kategorier