Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Avräkningsgrunden i självstyrelselagen för Åland höjs till 0,47 procent

Publicerad 18-11-2020 20:00
Redigerad 19-11-2020 09:37

Avräkningsgrunden i självstyrelselagen för Åland höjs till 0,47 procent

​Riksdagen har godkänt ändringen av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland. Avräkningsgrunden höjs från 0,45 till 0,47 procent. Lagförslaget godkändes enligt grundlagsutskottets betänkanden (GrUB 25/2020​). Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Höjningen av avräkningsgrunden hänför sig till en ändring av bestämmelserna om landskapet Ålands ekonomi som träder i kraft den 1 januari 2021. När riksdagen godkände ändringen förutsatte den att regeringen utan dröjsmål lämnar en proposition om ändring av avräkningsgrunden enligt 47 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland till 0,47 procent från och med den 1 januari 2021.

Kategorier