Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Begränsning av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen godkänd i första behandling

Publicerad 08-04-2021 19:25
Redigerad 08-04-2021 19:25

Begränsning av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen godkänd i första behandling

Riksdagen godkände torsdagen den 8 april i första behandling ändringen av paragraferna 58 a och 58 b i lagen om smittsamma sjukdomar. I områden som befinner sig på nivå 2 i bekämpningen av epidemin kan det föreskrivas mer omfattande begränsningar av förplägnadsrörelsernas öppet- och serveringstider samt antalet kundplatser. 

Förplägnadsrörelsernas kundplatser kan begränsas till en tredjedel av det normala när förutsättningarna enligt lagen om smittsamma sjukdomar föreligger. Genom förordning är det möjligt att avsluta serveringen av alkohol klockan 17 och att stänga förplägnadsverksamheten klockan 18. Genom förordning kan även föreskrivas om obligatorisk bordsbeställning och begränsa till exempel sånguppträdande och dansmusik inom förplägnadsverksamheten.

Ändringen träder i kraft senast den 29 mars 2021 och gäller till och med den 30 juni 2021. Statsrådets förordning om de begränsningar som ska tas i bruk utfärdas enligt de behov som epidemiläget ställer då.  

Innehållet i lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 9/2021). Ärendet tas ännu upp till en andra behandling i plenum.

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 9/2021)​

Kategorier