Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Budgetbehandlingen fortsätter i finansutskottet

Publicerad 14-10-2020 14:20
Redigerad 14-10-2020 14:24

Budgetbehandlingen fortsätter i finansutskottet

​​Riksdagen avslutade remissdebatten om regeringens proposition om statsbudgeten för 2021 (RP 146/2020) onsdagen den 14 oktober. Budgetbehandlingen fortsätter nu i finansutskottet.

Själva debatten avslutades på tisdag, därefter avbröts behandlingen för att fortsätta på onsdag med förtroendevotering. Under debatten hade misstroende föreslagits för familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (sd), som vid förtroendevoteringen onsdagen den 14 oktober fick riksdagens förtroende med rösterna 106-79. Därefter avslutades remissdebatten med att ärendet remitterades till finansutskottet för vidare behandling. 

I regeringens budgetproposition beräknas inkomsterna uppgå till 53,4 miljarder euro. Anslagen föreslås uppgå till 64,2 miljarder euro. Budgetproposition uppvisar ett underskott på 10,8 miljarder euro.

Riksdagsledamöterna kan lämna i budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i budgetpropositionen, till och med fredagen den 16 oktober.

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. När utskottsbehandlingen är slutförd tas ärendet på nytt upp i plenum i december.

Mer om statsbudgeten för 2021​

Kategorier