Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Att finansiera enskild terrorist föreslås bli straffbart

Publicerad 14-10-2020 16:00
Redigerad 15-10-2020 09:47

​Justitieminister Anna-Maja Henriksson (sv) presenterade propositionen för riksdagen.

Att finansiera enskild terrorist föreslås bli straffbart

​​Riksdagen förde onsdagen den 14 oktober remissdebatt om ändringen av lagstiftningen om finansiering av terrorism. I strafflagen föreslås en ny bestämmelse enligt vilken det är straffbart att finansiera en enskild terrorist.

Regeringen föreslår att det blir straffbart att tillhandahålla eller samla in medel för att finansiera en person som begår eller deltar i brott i terroristiskt syfte. Det föreskrivna straffet föreslås vara fängelse i minst fyra månader och högst sex år. Även försök till finansiering av en terrorist förslås bli straffbart.

I propositionen föreslås vidare att straffskalan för finansiering av en terroristgrupp skärps på motsvarande sätt så att straffet är fängelse i minst fyra månader och högst sex år. Enligt den gällande lagen är straffet för finansiering av en terroristgrupp böter eller fängelse i högst tre år. 

Efter remissdebatten remitterades ärendet till lagutskottet för vidare behandling. 

Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorism (RP 135/2020)​

Kategorier