Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Finansutskottet: Natomedlemskap i första hand ett alternativ som måste bedömas ur ett försvarspolitiskt perspektiv

Publicerad 06-05-2022 15:30

Finansutskottet: Natomedlemskap i första hand ett alternativ som måste bedömas ur ett försvarspolitiskt perspektiv

Riksdagens finansutskott lade fredagen den 6 maj fram sitt utlåtande (FiUU 8/2022) om statsrådets redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön. 

Finansutskottet konstaterar i sitt utlåtande att den förändrade säkerhetspolitiska miljön bromsar avsevärt upp den ekonomiska utvecklingen i Finland och ökar utgifterna inom de offentliga finanserna. Redogörelsen tar enligt utskottet på ett heltäckande sätt hänsyn till de åtgärder som den förändrade situationen kräver. Tillräckliga anslag måste anvisas för åtgärderna.

Satsningarna på ett trovärdigt försvar, också på en försvarsallians, måste betraktas som små om de kan hålla Finland utanför krig. Läget för de offentliga finanserna kräver dock fortfarande att säkerhetsåtgärderna utvecklas så att kostnaderna kan minimeras. Det är också nödvändigt att vidta åtgärder för att öka den ekonomiska tillväxten. 

Utskottet anser utifrån inkommen utredning att de direkta obligatoriska kostnaderna för Natomedlemskapet är relativt små. Medlemskap i Nato är således enligt utskottet i första hand ett alternativ som måste bedömas ur ett försvarspolitiskt perspektiv. Utskottet betonar dessutom att ett Natomedlemskap i fråga om försvarsutgifterna inte får ändra de krav på demokrati och transparens som ingår i Finlands budgetprocess. 

Utöver finansutskottet kommer nio andra utskott lämna utlåtande om den aktuella redogörelsen till utrikesutskottet, som ska upprätta ett betänkande i ärendet.

Finansutskottets utlåtande FiUU 8/2022 

Kategorier