Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Finlands honorärkonsuler i Nordamerika besökte riksdagen

Publicerad 07-06-2022 16:00

Riksdagens talman Vanhanen talar till de nordamerikanska honorärkonsulerna​.

Finlands honorärkonsuler i Nordamerika besökte riksdagen

Honorärkonsuler som representerar Finland i Nordamerika (USA och Kanada) besökte riksdagen tisdagen den 7 juni. Värd för besöket var riksdagens talman Matti Vanhanen. I mötet deltog också ordförande för riksdagens vänskapsgupp för Kanada, riksdagsledamot Ville Kaunisto (saml). 

Talman Vanhanen fäste i sitt välkomsttal vikt vid honorärkonsulernas centrala roll när det gäller att representera Finland och att främja näringslivets intressen i USA och Kanada. Även ekonomifrågor, det internationella läget, Rysslands anfallskrig i Ukraina samt Finlands beslut att ansöka om medlemskap i Nato togs upp vid mötet.

I besöket deltog drygt 30 honorärkonsuler från hela Nordamerika. Honorärkonsulerna är i Finland på inbjudan av utrikesministeriet. 

Honorärkonsulaten är en del av Finlands utrikesrepresentation. En honorärkonsul sköter sin uppgift som oavlönad bisyssla. Till en honorärkonsuls uppgifter hör bland annat att bistå finländare och att främja handelsekonomiska relationer och Finlandsbilden.

Kategorier