Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagens jubileumsbeslut stöder barnens välbefinnande och jämlika utveckling

Publicerad 5.12.2017 13:00
Redigerad 5.12.2017 13:06

Riksdagens jubileumsbeslut stöder barnens välbefinnande och jämlika utveckling

Riksdagen samlades onsdagen den 5 december till jubileumsplenum. Den hundraåriga självständigheten till ära fattade riksdagen ett jubileumsbeslut för att stödja välfärd, välbefinnande och jämlik utveckling bland Finlands barn.

Genom jubileumsbeslutet bidrar riksdagen till att utveckla Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond och stöder dess verksamhet genom en donation på 50 miljoner euro. Stiftelsen bildades 1987 av  Centralförbundet för Barnskydd och social- och hälsovårdsministeriet. Syftet med stiftelsen är att främja och stödja välfärd, välbefinnande och jämlikhet bland barn och barnfamiljer bosatta i Finland, likaså att främja och stödja deras ställning och en bra framtid för dem. Dessutom främjar och stöder stiftelsen föräldraskapet samt uppväxtförhållandena för barn och deras fostran.

Riksdagens talman Maria Lohela konstaterade i sitt tal att stiftelser och författningar är bara medel. Vårt gemensamma mål är att varje barn i Finland ska få ett så lyckligt liv som möjligt, sade Lohela.

Efter talmannens tal höll  representanter för samtliga riksdagsgrupper anföranden i ärendet.

Jubileumsplenumet inleddes med en jubileumsfanfar. Fanfaren, som är speciellt komponerad för detta tillfälle av musikmajor Pasi-Heikki Mikkola, uruppfördes av Gardets musikkårs fanfargrupp. Jubileumsplenum avslutades med ett trefaldigt leve för fosterlandet.

Talman Lohelas tal

Kategorier
Finland 100 år