Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Kommunikationsutskottet betonar vikten av cybersäkerhet och fungerande transportförbindelser

Publicerad 05-05-2022 16:15

Kommunikationsutskottet betonar vikten av cybersäkerhet och fungerande transportförbindelser

Riksdagens kommunikationsutskott lade fram sitt utlåtande om den aktuella redogörelsen om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön torsdagen den 5 maj. Utskottet har hört sakkunniga inom såväl kommunikation och cybersäkerhet som försörjningsberedskap och kritisk infrastruktur.​

I utlåtandet lyfter utskottet fram inte bara myndighetssamarbetets och cybersäkerhetsexperternas roll utan också betydelsen av internationellt underrättelsesamarbete vid identifieringen och bekämpningen av hot mot cybersäkerheten. Dessutom är det viktigt med tillförlitlig informationsförmedling. Rundradion spelar en viktig roll i bekämpningen av informationspåverkan.

När det gäller försörjningsberedskapen betonar utskottet vikten av fungerande sjötransporter för att samhället och näringslivet ska fungera. Beträffande den kritiska infrastrukturen ser utskottet det som nödvändigt att också satsa på alternativa och tryggare markförbindelser i norr.

Utskottet instämmer i det som står i redogörelsen om att Finlands goda beredskap kan ökas och utvecklas genom internationellt samarbete. Utskottet anser att de olika alternativen bör utvecklas parallellt så att inga möjligheter utesluts. 

Utöver kommunikationsutskottet kommer nio andra utskott lämna utlåtande om den aktuella redogörelsen till utrikesutskottet, som ska upprätta ett betänkande i ärendet. 

Kommunikationsutskottets utlåtande KoUU 18/2022 
Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön SRR 1/2022 

Kategorier