Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Kompletteringen av sjunde tilläggsbudgetpropositionen i remissdebatt

Publicerad 17-11-2020 19:00
Redigerad 18-11-2020 09:07

Kompletteringen av sjunde tilläggsbudgetpropositionen i remissdebatt

Riksdagen förde tisdagen den 17 november remissdebatt om regeringens proposition om en komplettering av sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 216/2020).

I propositionen föreslås bland annat en anslagsökning på sammanlagt 10 miljoner euro för omkostnaderna för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder. Behovet föranleds av nödvändiga extra satsningar på informationssäkerheten i Folkpensionsanstaltens förmånssystem och på förbättringar av försörjningsberedskapen i fråga om den kritiska infrastrukturen. Vidare föreslås ett tillägg på 1 miljon euro till landskapet Åland för ersättning av kostnaderna för testning och spårning av coronaviruset.

Propositionen höjer anslagen med 13,7 miljoner euro, vilket ökar statens behov av nettoupplåning. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 19,7 miljarder euro år 2020.

Regeringens proposition om en sjunde tilläggsbudget för 2020 (RP 192/2020​) lämnades till riksdagen den 29 oktober och är som bäst under behandling i finansutskottet.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till finansutskottet för vidare behandling. 

Regeringens proposition och ärendets behandlingsinformation​

Kategorier