Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Lagutskottet förordar att giltighetstiden för den temporära ändringen av utsökningsbalken förlängs

Publicerad 15-10-2020 11:00
Redigerad 15-10-2020 15:52

Lagutskottet förordar att giltighetstiden för den temporära ändringen av utsökningsbalken förlängs

Giltighetstiden för den temporära ändringen av utsökningsbalken (705/2007) förlängs med sex månader, till och med den 30 april 2021.​ Riksdagens lagutskott gav torsdagen den 15 oktober sitt betänkande (LaUB 8/2020) i ärendet. Betänkandes var enhälligt. 

I början av maj 2020 trädde en temporär ändring av utsökningsbalken i kraft. Genom den temporära ändringen föreskrivs det om lindring och begränsning av utsökningsförfarandet och uppskov med verkställigheten med anledning av coronaepidemin (covid-19). Den temporära ändringen gäller till utgången av oktober 2020.

Lagutskottets betänkande LaUB 8/2020​

Kategorier