Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Medborgarinitiativet om jakten på varg i remissdebatt

Publicerad 18-11-2020 21:00
Redigerad 19-11-2020 09:32

Medborgarinitiativet om jakten på varg i remissdebatt

​Riksdagen inledde behandlingen av medborgarinitiativet om inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador (MI 4/2020) onsdagen den 18 november med remissdebatt.

I medborgarinitiativet föreslår man att det bereds en lag som skapar ramar för inledande av stamvårdande vargjakt. Dessutom vill man att lagen möjliggör en noggrannare uppskattning av vargstammens storlek än för närvarande, tryggar vargens artrenhet och definierar nationellt enhetligt tillvägagångssätt för att avlägsna vargar som utgör hot eller fara.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till jord- och skogsbruksutskottet för vidare behandling.

För att riksdagen ska ta emot ett medborgarinitiativ krävs att 50 000 personer undertecknar det inom ett halvt år. Den här påverkningskanalen blev möjlig efter en grundlagsändring i mars 2012.

Medborgarinitiativet och ärendets behandlingsinformation
Mer om behandling av medborgarinitiativ i riksdagen​

Kategorier