Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Medborgarinitiativet mot trängselavgifter har förfallit

Publicerad 25-01-2022 09:30

Medborgarinitiativet mot trängselavgifter har förfallit

Medborgarinitiativet Stoppa trängselavgifterna har förfallit. Medborgarinitiativet uppfyller inte formkravet för ett medborgarinitiativ.

I medborgarinitiativ kräver man att beredningen av lagar och bestämmelser som möjliggör trängselavgifter avbryts och att regeringen bör avstå från att stifta lagar som gör det möjligt att införa trängselavgifter.

Enligt 4 paragrafen i lagen om medborgarinitiativ ska ett medborgarinitiativ innehålla ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas samt motivering till förslaget. 

En lag kan inte stiftas om att avbryta beredningen av en lag eller bestämmelse eller om att avstå från att stifta en lag. Medborgarinitiativet uppfyller således inte formkravet för ett medborgarinitiativ. Eftersom medborgarinitiativet strider mot lagen om medborgarinitiativ tar riksdagen inte upp det till behandling. 

Medborgarinitiativet överlämnades till riksdagen onsdagen den 19 januari.

Medborgarinitiativet MI 12/2021
Mer om behandling av medborgarinitiativ i riksdagen​

Kategorier