Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Finlands ordförandeskap i Nordiska rådet körde igång

Publicerad 24-01-2022 16:05

Finlands ordförandeskap i Nordiska rådet körde igång

Finland ​​är ordförande för Nordiska rådet år 2022. Det centrala temat för Finlands ordförandeskap är ett hållbart Norden och framtiden för den nordiska välfärdsmodellen. Nordiska rådets president för 2022 är riksdagsledamot Erkki Tuomioja (sd) och vice president riksdagsledamot Lulu Ranne (sannf).​

Finlands ordförandeskap körde i gång då Nordiska rådets presidium och fyra utskott samlades till årets första möten den 24–25 januari. På grund av det rådande coronaläget hålls alla möten på distans. Under mötesdagarna presenterar Tuomioja och Ranne Finlands presidenskapsprogram för rådets utskott. Vid utskottsmötena behandlas också bland annat flera medlemsförslag.​ 

Presidiet, dvs. Nordiska rådets politiska ledning, tar vid sitt möte tisdagen den 25 januari bland annat upp tidigare försvarsminister Jan-Erik Enestams rapport om nordisk civil krisberedskap. Presidiet kommer att föreslå i sitt betänkande att de nordiska regeringarna genomför och verkställer rapportens rekommendationer. 

I mötesdagarna deltar från riksdagen utöver Tuomioja och Ranne också riksdagsledamöterna Outi Alanko-Kahiluoto (gröna), Veronika Honkasalo (vänst), Vilhelm Junnila (sannf), Kaisa Juuso (sannf), Heli Järvinen (gröna), Atte Kaleva (saml), Ville Kaunisto (saml), Mikko Kinnunen (cent), Johan Kvarnström (sd), Mikko Kärnä (cent), Jouni Ovaska (cent), Jenni Pitko (gröna), Joakim Strand (sv), Sebastian Tynkkynen (sannf) och Wille Rydman (saml).

Ordförandeskapsåret 2022

Det centrala temat för Finlands ordförandeskap är ett hållbart Norden och framtiden för den nordiska välfärdsmodellen. Fokus ligger särskilt på ett socialt och ekologiskt hållbart Norden, ett säkert Norden, medborgarnas gränslösa Norden samt ett internationellt och framtidsorienterat Norden. 

Under Finlands ordförandeskap i Nordiska rådet uppmärksammas även Nordiska rådets 70-årsjubileum. Likaså uppmärksammas Helsingforsavtalets 60-årsjubileum. Avtalet är viktigt för det nordiska samarbetet. Samarbetsavtalet mellan Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark undertecknades 23.3.1962. Dagen firas som Nordens dag.

Jubileumsåret för Ålands hundraåriga självstyre kommer också att uppmärksammas under Finlands ordförandeskap. Åland är ett autonomt, demilitariserat och officiellt svenskspråkigt landskap i Finland. 

Finlands presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2022
Finlands delegation i Nordiska rådet
Nordiska rådets presidium på Nordiska rådets webbplats​
Nordiska rådets utskott på Nordiska rådets webbplats

Kategorier