Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Nordiska rådets president Erkki Tuomioja: Historiker behövs för att undvika missbruk av historien

Publicerad 10-08-2022 18:30

Nordiska rådets president Erkki Tuomioja: Historiker behövs för att undvika missbruk av historien

​​Onsdagen den 10 augusti anordnade Nordiska rådet tillsammans med organisationen Historians Without Borders ett rundabordssamtal om den politiska tolkningen och användningen av historia i de nordiska länderna. Diskussionen var en del av det 30:e nordiska historikermötet som hölls i Göteborg. Nordiska rådets president samt ordförande för organisationen Historians Without Borders, riksdagsledamot Erkki Tuomioja (sd.) modererade evenemanget.

"Historia har använts tidigare och används fortfarande som ett politiskt skäl för kriser och konflikter. I diskussionen betonades det hur politiker och historiker måste samarbeta för att förhindra missbruk av historia, säger Tuomioja.

Paneldeltagarna diskuterade hur stater, politiker och media missbrukar historia för att skapa och upprätthålla konflikter och för att legitimera krigföring. I diskussionen tog man också upp regeringars och parlamentarikers roll i hanteringen av historiska frågor. Man tog upp frågor som om parlamenten borde godkänna uttalanden om historiska händelser till exempel besluta om händelser kallas folkmord eller inte.

I diskussionen deltog svenska riksdagsledamoten och utrikesutskottets viceordförande Hans Wallmark, Finlands tidigare utrikesminister (1982–83) och Nordiska ministerrådets tidigare generalsekreterare (1992–1996) Pär Stenbäck, professor Kara Aga Myklebost vid universitetet i Tromsö och vicerektor för Linnéuniversitetet, Gunlög Fur.

I år fyller Nordiska rådet 70 år. Finland har även ordförandeskapet i Nordiska rådet.  Finland efterlyser i sitt ordförandeskapsprogram nordiska framtidsdiskussioner och utveckling av det nordiska samarbetet i en mer strategisk riktning.

Mera information om Nordiska rådet.

Finlands ordförandeskapsprogram (pdf).Kategorier