Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Plenum i dag: aktuell debatt och remissdebatt bl.a. om den s.k. translagen (se preliminära tidtabellen för remissdebatterna)

Publicerad 04-10-2022 13:45

Plenum i dag: aktuell debatt och remissdebatt bl.a. om den s.k. translagen (se preliminära tidtabellen för remissdebatterna)

Vid riksdagens plenum förs en aktuell debatt om det utrikes- och säkerhetspolitiska läget tisdagen den 4 oktober. Debatten inleds klockan 14. Efter utrikesminister Haavistos anförande som varar i fem minuter ger talmannen ordet för repliker som får vara högst en minut långa. Cirka en timme reserveras för den aktuella debatten. 


Efter den aktuella debatten inleds remissdebatter om regeringspropositioner. Nedan mera information om de regeringspropositioner som behandlas i plenum: 

Remissdebatt (klockslag med reservation för ändringar)

RP 191/2022 rd, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice och lagar som har samband med den (behandlingen inleds ca kl. 15; för remissdebatten reserveras högst 45 min)

RP 189/2022 rd, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fastställande av könstillhörighet och till lagar som har samband med den (behandlingen inleds ca kl. 15.45; för remissdebatten reserveras högst 45 min)

RP 190/2022 rd, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (behandlingen inleds ca kl. 16.30; för remissdebatten reserveras för högst 30 minuter)

RP 197/2022 rd, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen samt till lagar som har samband med dem (behandlingen inleds ca kl. 17; för remissdebatten reserveras högst 30 min)

RP 196/2022 rd, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen och lagar som har samband med den (behandlingen inleds ca kl. 17.30; för remissdebatten reserveras högst 30 min)

RP 186/2022 rd, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurens välbefinnande och till lagar som har samband med den (behandlingen inleds ca kl. 18; för remissdebatten reserveras högst 45 min)

RP 194/2022 rd, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen (behandlingen inleds ca kl. 18.45; för remissdebatten reserveras högst 30 minuter)

RP 198/2022 rd, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 5 kap. i försäkringsbolagslagen och 6 kap. 19 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (behandlingen inleds ca kl. 19.15; högst 30 min reserveras för remissdebatt)

RP 195/2022 rd, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s marknadskontrollförordning inom vissa produktsektorer (behandlingen inleds ca kl. 19.45; för remissdebatten reserveras högst 30 min)

ISL 3/2022 rd Icke stadfäst lag om avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Armenien (RP 23/2022 rd).

ISL 4/2022 rd Icke stadfäst lag om avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Qatar (RP 24/2022 rd)

ISL 5/2022 rd om avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Ukraina (RP 25/2022 rd).

Obs! Om alla talare på talarlistan inte hinner yttra sig inom utsatt tid, avbryts behandlingen av ärendet och den fortsätter vid samma dags plenum efter att de övriga ärendena har behandlats. Om debatten i ärendet däremot tar slut innan den tid som reserverats för ärendet går ut, övergår behandlingen till följande punkt på dagordningen.

Första behandling av lagförslag i plenum tisdagen den 4 oktober: 

KuUB 8/2022 rd, RP 107/2022 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ungdomslagen (enhälligt)

JsUB 11/2022 rd, RP 90/2022 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (enhälligt)

FvUB 17/2022 rd, RP 134/2021 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om interoperabiliteten mellan Europeiska unionens informationssystem (enhälligt)

Kategorier