Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ranne: Livsviktigt med gränsöverskridande samarbete på Nordkalotten

Publicerad 09-05-2022 14:25

Ranne: Livsviktigt med gränsöverskridande samarbete på Nordkalotten

Nordiska rådets vice president 2022, riksdagsledamot Lulu Ranne (sannf) gav en videohälsning till Nordkalottkonferensen i Boden söndagen den 8 maj. Ranne betonade i sitt anförande det gränsöverskridande samarbetet och regionens historiska samhörighet. 

Enligt Ranne är ett av det nordiska samarbetes centrala mål ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart Norden. ”För att uppnå målet måste vi allt mera dra åt samma håll och dela det goda över gränserna,” sade Ranne. 

Nordkalottkonferensen 2022 arrangerades i år av Föreningen Norden Norrbotten. Temat för konferensen var att leva och bo i ett hållbart Norden. Temat anspelar på den historiskt stora satsningen på fossilfri industri i norra Sverige och på Nordkalotten.

Nordkalottkonferensen är en mötesplats för civilsamhället, allmänheten, politiken, offentlig sektor, forskning, myndigheter och näringsliv från Finland, Norge och Sverige. Konferensen hålls vart annat år och arrangeras turvis i Finland, Norge och Sverige. 

Finland är ordförande för Nordiska rådet år 2022

Nordiska rådet är ett samarbetsorgan för parlamenten i de nordiska länderna. Det inrättades 1952 och Finland blev medlem 1955. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Ordförandeskapet i Nordisk rådet roterar årligen mellan länderna. 

Nordiska rådets president för 2022 är riksdagsledamot Erkki Tuomioja (sd) och vice president riksdagsledamot Lulu Ranne (sannf). Nordiska rådets session hålls i riksdagen vecka 44.

Det centrala temat för Finlands ordförandeskap är ett hållbart Norden och framtiden för den nordiska välfärdsmodellen. Fokus ligger särskilt på ett socialt och ekologiskt hållbart Norden, ett säkert Norden, medborgarnas gränslösa Norden samt ett internationellt och framtidsorienterat Norden. 

Under Finlands ordförandeskap i Nordiska rådet uppmärksammas även Nordiska rådets 70-årsjubileum. Likaså uppmärksammas Helsingforsavtalets 60-årsjubileum. Helsingforsavtalet är viktigt för det nordiska samarbetet. Samarbetsavtalet mellan Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark undertecknades 23.3.1962. Dagen firas som Nordens dag. Helsingforsavtalet utgör den juridiska grunden för det officiella nordiska samarbetet. Jubileumsåret för Ålands hundraåriga självstyre kommer också att uppmärksammas under Finlands ordförandeskap.  

Mer om Nordkalottkonferensen
Mer om Nordiska rådet
Finlands presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2022 ​

Kategorier