Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Redogörelsen om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön i remissdebatt

Publicerad 21-04-2022 01:15

​Utrikesminister Pekka Haavisto (gröna) presenterade redogörelsen för riksdagen.

Redogörelsen om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön i remissdebatt

Riksdagsbehandlingen av redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön (SRR 1/2022) inleddes onsdagen den 20 april med remissdebatt. Redogörelsen granskar förändringarna i Finlands omvärld och säkerhet och hur det förändrade säkerhetsläget påverkar ekonomin, resiliensen, försörjningsberedskapen, den inre säkerheten, cybersäkerheten, hybridpåverkan och den kritiska infrastrukturen.

Redogörelsen presenterades av utrikesminister Pekka Haavisto (gröna) som konstaterade att Rysslands attack mot Ukraina har långvariga konsekvenser för Finlands säkerhetspolitiska miljö. Säkerhetsläget i Europa och Finland är enligt Haavisto mer oroväckande och svårare att förutse än någonsin efter kalla krigets slut.

Sverige är enligt Haavisto Finlands närmaste bilaterala partner och Rysslands invasion har lett till ett ännu tätare samarbete mellan Finland och Sverige. Enligt redogörelsen fortsätter Finland att fördjupa det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet och försvarssamarbetet med Sverige utan på förhand fastställda begränsningar. Det trilaterala samarbetet mellan Finland, Sverige och Förenta staterna är också viktigt.

”Om Finland och Sverige båda skulle ansluta sig till Nato, kunde Nordeuropas försvarsarrangemang ses över som en helhet. Samtidiga anslutningsprocesser skulle också underlätta beredskapen för eventuella reaktioner från Ryssland”, sade Haavisto. Enligt Haavisto är det viktigt att Finland och Sverige fattar sina beslut ungefär samtidigt och i samma riktning. 

Under debatten var de flesta riksdagsledamöterna för ett medlemskap i försvarsalliansen Nato. Enligt riksdagsledamöterna borde Finland och Sverige också ansöka om Natomedlemskap samtidigt. Enligt redogörelsen höjer Finlands och Sveriges eventuella Natomedlemskap tröskeln för användning av militära maktmedel i Östersjöområdet, vilket ökar stabiliteten i området på längre sikt. 

Efter remissdebatten remitterades ärendet till utrikesutskottet för vidare behandling. Efter utskottsbehandlingen tas ärendet ännu upp i plenum till enda behandling. Efter enda behandlingen, dvs. responsdebatten, godkänner riksdagen ett ställningstagande med anledning av redogörelsen.

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön
Läs hela debatten i protokollet ​(delvis på finska)​
Läs om riksdagsbehandlingen av redogörelsen​

Kategorier